Nghe Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 5 TN A

Thánh Ca: Muối Và Ánh Sáng
Nguyễn Bách
Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 5 Thường Niên A
Sách Bài Đọc
Muối Và Ánh Sáng
GM Nguyễn Văn Khảm
Muối Và Ánh Sáng
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
Khôn Ngoan Và Ánh Sáng
LM Trần Thiện Thanh Trà
Ý Nghĩa Muối Và Ánh Sáng
LM Nguyễn Văn Nhứt
Cái Gì Quí Nhất
LM Phạm Quốc Văn

Nguồn: SN Lời Chúa

Mặc dù tôi hèn yếu nhu nhược, nhưng tôi quyết tâm không thất vọng. Tôi đem linh hồn tôi ẩn giấu trong vết thương của Chúa Giê-su, xin Máu Thánh của Chúa Giê-su rửa sạch tội lỗi của tôi.- Thánh Catharina Senensis

       Tháng Năm: Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Maria
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

CN Lễ Thăng Thiên A | Chúa Nhật VI PS A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: