Video Thế Giới Nhìn Từ Vatican 28/02 – 06/03/2014

 


• Ngày thứ Tư Lễ Tro tại Rôma.
• Đức Thánh Cha Phanxicô được đề cử giải Nobel Hòa Bình
• Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với 60 Giám Mục Bạn Phong trào Focolare.
• Đức Thánh Cha kêu gọi Giáo Hội Mỹ La Tinh quan tâm đến giới trẻ.

Chuyên Mục: Tin Tức - Sự Kiện 

Hành Trình 40 Ngày Mùa Chay: Ngày 1-20 | Ngày 21-40
            Nghe Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 6 TN B | Chúa Nhật 1 MC B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: Bài Mới: