Video Thế Giới Nhìn Từ Vatican 27/8 – 02/09/2015: Thảm kịch của những người tị nạn

• Thư của Đức Thánh Cha trong lễ phong chân phước cho Đức Cha Flaviano Micae Melki
• Đức Thánh Cha Phanxicô rất lo âu theo dõi thảm kịch của những người đang phải bỏ nhà cửa quê hương trốn chạy đi nơi khác.
• Đường hướng đối thoại đại kết của Đức Thánh Cha Phanxicô
• Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện trong “Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên”.
• Cuba chuẩn bị nơi cử hành Thánh Lễ của Ðức Thánh Cha.
• Hai thánh đường Công Giáo ở thủ đô Damascus bị pháo kích.
• Ðức Thượng phụ Công giáo Syria tha thiết xin trợ giúp.
• Điện văn của Ðức Thánh Cha gởi tổng thống Ukraine
• Phát biểu của Ðức Hồng Y Jean-Louis Tauran tại cuộc Gặp Gỡ Rimini
• Cuba có thể sẽ ruồng bắt các thành phần đối lập trước khi Đức Thánh Cha Phanxicô đến thăm

Chuyên Mục: Tin Tức - Sự Kiện 

Mặc dù tôi chỉ là người nhỏ nhất không chuyên làm những việc khác, nhưng chuyên làm việc yêu mến Thiên Chúa và hy sinh bản thân mình.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: