Video Thế Giới Nhìn Từ Vatican 19/12 – 25/12/2014: Lễ Vọng Giáng Sinh tại Vatican

• Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh tại Vatican
• Thánh Lễ Nửa Đêm Giáng Sinh tại Giêrusalem
• Tình hình Giáng Sinh tại Trung Đông
• Đức Thánh Cha tiếp kiến 5 ngàn thành viên Ủy ban Olympic Italia
• Đức Thánh Cha tiếp kiến 7,500 thành viên Cộng đoàn Thánh Gioan 23
• Đức Thánh Cha hài lòng vì Hoa Kỳ và Cuba tái lập liên lạc ngoại giao
• Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn của Giáo Hội Luther Đức

Chuyên Mục: Tin Tức - Sự Kiện 

Khấn ba lời khấn là đem bản thân dâng hiến cho Thiên Chúa, công đức thật cao diệu, có thể nói là lãnh bí tích Rửa Tội lần thứ hai, có thể tha các tội lỗi.- Thánh Sibyllina of Pavia

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: