Video Thế Giới Nhìn Từ Vatican 19/12 – 25/12/2014: Lễ Vọng Giáng Sinh tại Vatican

• Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh tại Vatican
• Thánh Lễ Nửa Đêm Giáng Sinh tại Giêrusalem
• Tình hình Giáng Sinh tại Trung Đông
• Đức Thánh Cha tiếp kiến 5 ngàn thành viên Ủy ban Olympic Italia
• Đức Thánh Cha tiếp kiến 7,500 thành viên Cộng đoàn Thánh Gioan 23
• Đức Thánh Cha hài lòng vì Hoa Kỳ và Cuba tái lập liên lạc ngoại giao
• Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn của Giáo Hội Luther Đức

Chuyên Mục: Tin Tức - Sự Kiện 

Anh nói anh tin, anh nên đi làm theo cái anh tin, đó mới là đức tin.- Thánh Augustinus

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: