Video Thế Giới Nhìn Từ Vatican 17/01 – 23/01/2014

 

• Giáo Hội cử hành Ngày Thế Giới Di Dân lần thứ 100
• Tuần Lễ Cầu Nguyện cho Hiệp Nhất Kitô Giáo.
• Sứ điệp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi.
• Ủy Ban Thần Học Quốc Tế khẳng định: niềm tin Kitô đối kháng với bạo lực và chiến tranh
• Án Phong Thánh cho cha Joseph Muzquiz đang được xúc tiến.

Chuyên Mục: Tin Tức - Sự Kiện 

Đức ái thì hướng dẫn người ta đến trước tòa Thiên Chúa, rất cao siêu và là con đường chắc chắn.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: