Thế Giới Nhìn Từ Vatican: 8 – 14/08/2014 – Đức Thánh Cha tông du Hàn quốc

• Đức Thánh Cha lên đường tông du Hàn quốc.
• Đức Thánh Cha cử Đức Hồng Y Filoni sang Iraq bày tỏ tình liên đới với các Kitô Hữu
• Tuyên bố của Tòa Thánh về tình trạng khẩn trương của các tín hữu Kitô Iraq

Chuyên Mục: Tin Tức - Sự Kiện 

Đức ái thì hướng dẫn người ta đến trước tòa Thiên Chúa, rất cao siêu và là con đường chắc chắn.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: