Thế Giới Nhìn Từ Vatican: 8 – 14/08/2014 – Đức Thánh Cha tông du Hàn quốc

• Đức Thánh Cha lên đường tông du Hàn quốc.
• Đức Thánh Cha cử Đức Hồng Y Filoni sang Iraq bày tỏ tình liên đới với các Kitô Hữu
• Tuyên bố của Tòa Thánh về tình trạng khẩn trương của các tín hữu Kitô Iraq

Chuyên Mục: Tin Tức - Sự Kiện 

Tôi tận lực làm tất cả mọi việc, là chỉ để Thiên Chúa vui lòng.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: