Thế Giới Nhìn Từ Vatican 24/05 – 29/05/2014 Chuyến viếng thăm Thánh Địa của Đức Thánh Cha Phanxicô

Phần I: Đức Thánh Cha thăm Amman và Bethlehem

Phần II: Đức Thánh Cha thăm Jerusalem

Tuyên bố chung của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Thượng Phụ Đại Kết Barthôlômêô I

Chuyên Mục: Tin Tức - Sự Kiện 

Lý trí con người yếu đuối nên thường có thể làm sai, duy chỉ có đức tin chân chính mới hoàn toàn không sai lầm.- sách Gương Chúa Giê-su

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 20 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: