Thế Giới Nhìn Từ Vatican 18/06 – 24/06/2015: Đức Thánh Cha thăm khăn liệm thành Torino

• Cuộc họp báo giới thiệu thông điệp “Laudato Sí”
• Đức Thánh Cha kêu gọi đón nhận thông điệp Laudato Sí
• Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cho 100,000 tín hữu Torino
• Đức Thánh Cha viếng khăn liệm thành Torino
• Công nghị phong thánh cho song thân Thánh Têrêsa thành Lisieux
• Tòa Thánh gửi sứ điệp chúc mừng tín hữu Hồi Giáo nhân tháng chay Ramadan
• Đức Thánh Cha gặp cơ quan từ thiện giúp Công Giáo Đông Phương

Chuyên Mục: Tin Tức - Sự Kiện 

Hành Trình 40 Ngày Mùa Chay: Ngày 1-20 | Ngày 21-40
            Nghe Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 6 TN B | Chúa Nhật 1 MC B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: Bài Mới: