Thế Giới Nhìn Từ Vatican 15 – 21/10/2015: Tóm lược tuần 2 Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình

Lược thuật những tin chính trong chương trình hôm nay
• Đức Tổng Giám Mục Jacques Behnan Hindo chì trích tuyên bố của Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa về tình hình tại Syria
• Đức Tổng Giám Mục Paul-André Durocher của tổng giáo phận Gatineau, Canada giải thích về đề nghị phong chức phó tế vĩnh viễn cho phụ nữ
• Người Palestine trong cơn cuồng nộ đốt phá ngôi mộ ông Giuse con tổ phụ Giacóp
• Đức Thánh Cha bất ngờ thăm nhà trọ dành cho người vô gia cư
• Vòng đàm phán thứ hai Trung Quốc-Vatican tại Bắc Kinh
• Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput nói không thể theo Chúa nửa vời
• Tóm lược diễn biến Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình

Chuyên Mục: Tin Tức - Sự Kiện 

Thánh danh của Đức Mẹ Maria đối với người khẩn thiết kêu cầu Mẹ chính là chìa khóa cửa thiên đàng.- Thánh Elfleda

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 20 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: