Thế Giới Nhìn Từ Vatican 14-20/9/2012

 

<p style=”text-align: center;”><iframe width=”640″ height=”360″ src=”http://www.youtube.com/embed/giy8vZARReA?rel=0″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Chuyên Mục: Tin Tức - Sự Kiện 

Anh nói anh tin, anh nên đi làm theo cái anh tin, đó mới là đức tin.- Thánh Augustinus

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: