Thế Giới Nhìn Từ Vatican 11/06 – 17/06/2015: Đức Thánh Cha và Hướng Đạo Sinh

• Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và 100,000 hướng đạo sinh Italia
• Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và các linh mục thế giới tại Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô
• Đức Thánh Cha đã mời Đức Thượng Phụ Đại Kết Chính Thống Giáo cùng ngài công bố thông điệp về môi sinh
• Phương Tây hoặc là giúp người Kitô Giáo lấy lại Mosul hoặc là mở rộng cửa cho họ di dân vào
• Phán quyết sau cùng về tính xác thực của biến cố Medjugorje còn cần một thời gian nữa
• Đức Hồng Y Pietro Parolin nhận định về các hiệp ước ngoại giao với Israel, Palestine
• Đức Thánh Cha tiếp các tuyên úy phi trường
• Đức Thánh Cha tiếp Hội đồng cấp cao ngành pháp quan Italia
• Một vị Hồng Y Ấn Độ bị dọa giết đòi tiền chuộc

Chuyên Mục: Tin Tức - Sự Kiện 

Nếu tôi không có tình cảm mộ mến Đức Mẹ Maria, thì tôi không thể bảo đảm chắc chắn linh hồn tôi.- Thánh John Berchmans

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: