Thế Giới Nhìn Từ Vatican 09/05 – 15/05/2014


• Đức Thánh Cha khuyến khích các doanh nhân Công Giáo
• Đức Thánh Cha tiếp kiến 200 ngàn người thuộc giới học đường Italia
• Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Tổng Thượng Phụ Armenia Tông Truyền
• Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục sẽ được phong chân phước ngày 19 tháng Mười
• Buổi thờ phượng Satan tại Đại Học Harvard bị huỷ bỏ
• Giới thiệu về đất nước Armenia
• Bọn khủng bố Hồi Giáo Boko Haram đe doạ bán các nữ sinh làm nô lệ

Chuyên Mục: Tin Tức - Sự Kiện 

Không có đức ái mà đi truyền giáo, thì giống như mình hái quả trên cây rồi tự mình đốn ngã cây vậy.- Thánh Ignatius de Loyola

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 18 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: