Thế Giới Nhìn Từ Vatican 02 – 08/06/2016: Tự sắc bãi chức giám mục lơ là giải quyết các vụ lạm dụng

• Chương trình ngày Năm Thánh dành cho các linh mục tại Vatican
• Đức Thánh Cha giảng tĩnh tâm cho các linh mục
• Đức Thánh Cha cử hành Thánh Lễ ngày Năm Thánh cho các linh mục
• Quan ngại chung quanh mâu thuẫn giữa Tòa Thượng Phụ Antiôkia và Giêrusalem
• Ngày Năm Thánh các linh mục tại Anh
• Ðối thoại liên tôn giữa Kỳ na giáo và Công giáo.
• Quan ngại chung quanh mâu thuẫn giữa Tòa Thượng Phụ Antiôkia và Giêrusalem
• Làn sóng mới chống Công giáo ở Pháp và Bỉ

Chuyên Mục: Tin Tức - Sự Kiện 

Yêu là hoàng hậu của tất cả các đức hạnh, bất luận nó ở đâu thì các đức hạnh đều theo nó; nó là người lãnh đạo tất cả các đức hạnh, làm cho chúng ta kết hợp với Thiên Chúa.- Thánh Thomas of Aquino

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: