Thế Giới Nhìn Từ Vatican 02 – 08/06/2016: Tự sắc bãi chức giám mục lơ là giải quyết các vụ lạm dụng

• Chương trình ngày Năm Thánh dành cho các linh mục tại Vatican
• Đức Thánh Cha giảng tĩnh tâm cho các linh mục
• Đức Thánh Cha cử hành Thánh Lễ ngày Năm Thánh cho các linh mục
• Quan ngại chung quanh mâu thuẫn giữa Tòa Thượng Phụ Antiôkia và Giêrusalem
• Ngày Năm Thánh các linh mục tại Anh
• Ðối thoại liên tôn giữa Kỳ na giáo và Công giáo.
• Quan ngại chung quanh mâu thuẫn giữa Tòa Thượng Phụ Antiôkia và Giêrusalem
• Làn sóng mới chống Công giáo ở Pháp và Bỉ

Chuyên Mục: Tin Tức - Sự Kiện 

Xin cho chúng con có lý tưởng thật cao, để từ đó chúng con sẽ đạt tới lợi ích mà không cần giảm bớt nguyện vọng của chúng con.- Thánh Terese of Avila

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: