Phim Thánh Nữ Faustina (Lòng Thương Xót Chúa)

Sơ Faustina đã có những thị kiến với Chúa Giêsu, và chính Ngài yêu cầu chị cho vẽ bức hình về lòng thương xót của Thiên Chúa…
Sơ Maria Faustina (tên thật là Helena Kowalska) sinh ngày 25.08.1905 tại Glogowiee, Ba Lan. Chị qua đời năm 1938 sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh lao phổi và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II phong thánh ngày 30/04/2000. Chị cũng là vị thánh đầu tiên được Giáo Hội tuyên phong trong thế kỷ 21. Chúa Giêsu đã ban một lời hứa qua chị: ”Tất cả những ai tôn kinh Lòng Thương Xót của Ta thì vào giờ chết, Ta sẽ không phải là vị quan tòa của họ, nhưng là Đấng Cứu Thế giàu lòng thương xót”.

Chuyên Mục: Phim Đạo 

Thiên Chúa đối với chúng ta thì công bằng không thiên vị, tháng ngày chăm nom, mưa sương tưới gội, không phân biệt nhau; chúng ta yêu người thì cũng nhất nhất đối đãi như nhau, không phân biệt lớn nhỏ.- Thánh Bernardus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: