Phim Thánh Nữ Faustina (Lòng Thương Xót Chúa)

Sơ Faustina đã có những thị kiến với Chúa Giêsu, và chính Ngài yêu cầu chị cho vẽ bức hình về lòng thương xót của Thiên Chúa…
Sơ Maria Faustina (tên thật là Helena Kowalska) sinh ngày 25.08.1905 tại Glogowiee, Ba Lan. Chị qua đời năm 1938 sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh lao phổi và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II phong thánh ngày 30/04/2000. Chị cũng là vị thánh đầu tiên được Giáo Hội tuyên phong trong thế kỷ 21. Chúa Giêsu đã ban một lời hứa qua chị: ”Tất cả những ai tôn kinh Lòng Thương Xót của Ta thì vào giờ chết, Ta sẽ không phải là vị quan tòa của họ, nhưng là Đấng Cứu Thế giàu lòng thương xót”.

Chuyên Mục: Phim Đạo 

Suốt đời bền chí cầu xin mỗi ngày, thì mỗi ngày đều có thể đạt được.- Thánh Benjamin

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: