Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 19/11 – 25/11/2015: Câu chuyện “Mòn Mỏi Ðợi Trông”

• Chúa Giêsu khóc thương cho một thế giới đã không hiểu mà còn muốn giết chết hòa bình
• Kitô hữu không thể sống hai mặt
• Hãy cảnh giác tinh thần thế gian
• Hãy là cánh cửa lòng thương xót của Thiên Chúa
Bên cạnh đó là Câu chuyện “Mòn Mỏi Ðợi Trông”

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Trong các thánh, đi tìm đâu được một vị thương xót chúng ta là những người bất hạnh hơn Đức Mẹ Maria chứ ?- Thánh Antonius

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: