Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 19/11 – 25/11/2015: Câu chuyện “Mòn Mỏi Ðợi Trông”

• Chúa Giêsu khóc thương cho một thế giới đã không hiểu mà còn muốn giết chết hòa bình
• Kitô hữu không thể sống hai mặt
• Hãy cảnh giác tinh thần thế gian
• Hãy là cánh cửa lòng thương xót của Thiên Chúa
Bên cạnh đó là Câu chuyện “Mòn Mỏi Ðợi Trông”

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Đức Mẹ Maria là cái thang bắc lên trời, là cửa sổ tâm hồn và cũng là trung gian của người thế, bởi vì Mẹ đầy tràn ơn thánh sủng.- Thánh Laurence Giustiniani

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: