Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 14–20/01/2016: Sức mạnh của lời cầu nguyện

Trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ trình bày những đề tài sau:
• Sức mạnh của lời cầu nguyện
• Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm bất bình, giầu tình yêu và thành tín.
• Lòng tin tưởng giúp chuyển bại thành thắng
• Tôn vinh Thiên Chúa là bằng chứng của lòng tin tưởng

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Một người càng yêu người, thì họ nhất định cũng càng yêu mến Thiên Chúa; nhìn người yêu người như thế nào, thì biết họ cũng yêu Thiên Chúa như thế ấy, đó là thước đo đáng tin cậy.- Thánh Terese of Avila

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: