Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 14–20/01/2016: Sức mạnh của lời cầu nguyện

Trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ trình bày những đề tài sau:
• Sức mạnh của lời cầu nguyện
• Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm bất bình, giầu tình yêu và thành tín.
• Lòng tin tưởng giúp chuyển bại thành thắng
• Tôn vinh Thiên Chúa là bằng chứng của lòng tin tưởng

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Đức Mẹ Maria là cái thang bắc lên trời, là cửa sổ tâm hồn và cũng là trung gian của người thế, bởi vì Mẹ đầy tràn ơn thánh sủng.- Thánh Laurence Giustiniani

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 18 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: