Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 12– 18/05/2016: Câu Chuyện Cánh Diều

Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu các đề tài sau
• Các Kitô hữu tìm kiếm sự hiệp nhất, những người ưa nói xấu thích gây chia rẽ
• Các nhà truyền giáo dâng hiến đời mình vì Đức Kitô
• Thánh Thần giúp chúng ta trở nên những Kitô hữu ‘đích thực’ chứ không phải chỉ trên ‘lý thuyết’
• Công trình cứu chuộc của Chúa Kitô là nối lại tương quan với Thiên Chúa là Cha
Bên cạnh đó là Câu Chuyện Cánh Diều

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Người được chọn, đường họ đi phải đầy dẫy những chông gai.- Thánh Gregorius

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: