Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 08 – 14/10/2015: Câu chuyện “Lòng Nhân Từ Cảm Hóa”

Trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ trình bày những đề tài sau:
• Tại sao những điều tốt lành lại đến với những kẻ độc ác, xấu xa?
• Thiên Chúa muốn các vị sứ giả của Ngài phải có lòng thương xót
• Hãy biết phân định và tỉnh thức, ngay cả khi mọi sự có vẻ tốt đẹp
• Tinh thần gia đình
Bên cạnh đó là câu chuyện “Lòng Nhân Từ Cảm Hóa”

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Cung kính Đức Mẹ thì giống như đi qua cổng thiên đàng.- Thánh Elfleda

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 20 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: