Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 06– 11/05/2016: Câu chuyện Khác Biệt Giữa Ngày Và Ðêm

Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu các đề tài sau
• Thầy chính là con đường
• Kitô hữu không gây tê nỗi đau của mình nhưng sống nỗi đau ấy trong hy vọng
• Thiên Chúa luôn luôn hiện diện và không bao giờ bỏ rơi chúng ta trong những lúc khó khăn
• Bách hại – cái giá của việc làm chứng cho Chúa
Bên cạnh đó là Câu chuyện Khác Biệt Giữa Ngày Và Ðêm

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối giữ lời hứa, cho nên khi chúng ta cầu xin, thì cũng phải ôm lòng tin tuyệt đối mà tiếp nhận.- Thánh Augustinus

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: