Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 06– 11/05/2016: Câu chuyện Khác Biệt Giữa Ngày Và Ðêm

Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu các đề tài sau
• Thầy chính là con đường
• Kitô hữu không gây tê nỗi đau của mình nhưng sống nỗi đau ấy trong hy vọng
• Thiên Chúa luôn luôn hiện diện và không bao giờ bỏ rơi chúng ta trong những lúc khó khăn
• Bách hại – cái giá của việc làm chứng cho Chúa
Bên cạnh đó là Câu chuyện Khác Biệt Giữa Ngày Và Ðêm

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Lời khấn không đoạt chủ quyền của bản thân, nhưng hoàn thành chủ quyền của mình, kiên định lòng người, chuyên làm việc thiện, không thể tùy ý làm điều ác.- Thánh Thomas de Aquino

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: