Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 30/01 – 05/02/2014

 

• Đức Thánh Cha phê bình những Kitô hữu cảm thấy hổ thẹn khi ngợi khen Chúa.
• Đức Thánh Cha phê bình những tín hữu tách rời khỏi Giáo Hội.
• Thật là nguy hiểm khi chúng ta đánh mất ý thức về tội lỗi.
• Hãy học biết cách tín thác vào Chúa lúc thịnh vượng cũng như khi gian truân.
• Cũng giống như bất kỳ người cha nào, Thiên Chúa khóc thương con cái của Ngài.

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Phàm ở đâu có sự nghèo khó và vui vẻ, thì ở đó không phải có lòng tham và không phải có khổ nạn.- Thánh Francis of Assisi

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: