Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 28/05 – 03/06/2015: Câu chuyện ngụ ngôn về sa mạc

• Chúng ta là loại Kitô hữu nào?
• Những Kitô hữu trần tục không thể vừa có cả Thiên Đàng lẫn Thế Gian
• Sự giàu có không chia sẻ tạo ra băng hoại
• Hãy giúp Giáo Hội đừng chiều theo con đường trục lợi
• Đính hôn là thời gian tìm hiểu, học biết và đào sâu tình yêu
• Thông hiệp với Thiên Chúa và với nhau theo mẫu gương của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Bên cạnh đó là câu chuyện ngụ ngôn về sa mạc

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Người yêu mến Đức Mẹ rất dễ dàng tìm được Thiên Chúa.- Thánh Albertus Magnus

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: