Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 20/02 – 26/02/2014

 

• Bài Huấn Đức của Đức Thánh Cha trong buổi triều yết chung sáng thứ Tư 26 tháng Hai.
• Kế đó là bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ tấn phong 19 vị Hồng Y.
• Bài Huấn Đức trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 23 Tháng Hai
• Và những bài giảng của Đức Thánh Cha tại nhà nguyện Santa Marta với các chủ đề:
• Đức tin không đem lại hành động cụ thể thì không phải là đức tin
• Chúa Giêsu là ai đối với chúng ta?

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Đức ái thì hướng dẫn người ta đến trước tòa Thiên Chúa, rất cao siêu và là con đường chắc chắn.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: