Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 18/06 – 24/06/2015: Anh em là Đền Thờ Thiên Chúa

• Giải phóng con tim chúng ta để chào đón Thiên Chúa
• Thần học về sự nghèo khó
• Chúng ta là những người yếu đuối cần cầu xin sức mạnh để tha thứ
• Lòng tham làm băng hoại và là cội rễ của nhiều cuộc chiến
Bên cạnh đó là Câu chuyện Anh em là Đền Thờ Thiên Chúa

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Suốt đời bền chí cầu xin mỗi ngày, thì mỗi ngày đều có thể đạt được.- Thánh Benjamin

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: