Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 16/04 – 22/04/2015

• Những ai không đối thoại thì không vâng phục Thiên Chúa
• Giáo Hội phải có can đảm nói thẳng, nói thật
• Câu chuyện ông Phêrô chữa một người què
• Chậm bất bình để tìm ra cách thế đẹp lòng Chúa
• Vai trò của phụ nữ trong gia đình, xã hội và Giáo Hội

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Anh nói anh tin, anh nên đi làm theo cái anh tin, đó mới là đức tin.- Thánh Augustinus

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 20 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: