Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 16/04 – 22/04/2015

• Những ai không đối thoại thì không vâng phục Thiên Chúa
• Giáo Hội phải có can đảm nói thẳng, nói thật
• Câu chuyện ông Phêrô chữa một người què
• Chậm bất bình để tìm ra cách thế đẹp lòng Chúa
• Vai trò của phụ nữ trong gia đình, xã hội và Giáo Hội

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Hành Trình 40 Ngày Mùa Chay: Ngày 1-20 | Ngày 21-40
            Nghe Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 6 TN B | Chúa Nhật 1 MC B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: Bài Mới: