Video Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 13/10-19/11/2014 – Câu chuyện Ðức Giêsu đi trên mặt nước

Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị và anh chị em những đề tài sau đây trong các bài giảng của Đức Thánh Cha:
• Nước Chúa ở trong chúng ta
• Đức Thánh Cha nói chủ chăn không được độc đoán nhưng phải khiêm tốn và biết lắng nghe
• Chúng ta sẽ trao tặng điều gì cho tương lai?
• Đừng cất giấu ân sủng trong két sắt
Bên cạnh đó là câu chuyện Ðức Giêsu đi trên mặt nước

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Không có đức ái mà đi truyền giáo, thì giống như mình hái quả trên cây rồi tự mình đốn ngã cây vậy.- Thánh Ignatius de Loyola

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: