Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 13/03 – 19/03/2014

 


1. Lời Chúa Kitô trong chúng ta tăng trưởng khi chúng ta công bố lời ấy, khi chúng ta trao cho người khác.
2. Nghĩa vụ của các tín hữu Kitô là gì?
3. Người tín hữu cần có cảm thức xấu hổ vì tội lỗi và một con tim rộng lớn
4. Câu chuyện về cha Thánh Massimiliano Maria Kolbe.

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Hãy nhiệt tâm trông cậy Mẹ đi, trong tất cả mọi việc Mẹ luôn giúp đỡ bạn.- Thánh nữ Marcellina

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: