Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 13/02 – 19/02/2014

 

• Giáo Hội chẳng được lợi gì từ những khuôn mặt buồn như đưa đám của các tín hữu
• Các tín hữu có thể đánh mất đức tin vì những đam mê và cuộc sống phù hoa.
• Sự kiên nhẫn của dân Chúa giúp Giáo Hội tiến bước.
• Chiều sâu cốt lõi của việc tuân giữ lề luật của Chúa.
• Chước cám dỗ đến từ đâu?

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Yêu là hoàng hậu của tất cả các đức hạnh, bất luận nó ở đâu thì các đức hạnh đều theo nó; nó là người lãnh đạo tất cả các đức hạnh, làm cho chúng ta kết hợp với Thiên Chúa.- Thánh Thomas of Aquino

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: