Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 13/02 – 19/02/2014

 

• Giáo Hội chẳng được lợi gì từ những khuôn mặt buồn như đưa đám của các tín hữu
• Các tín hữu có thể đánh mất đức tin vì những đam mê và cuộc sống phù hoa.
• Sự kiên nhẫn của dân Chúa giúp Giáo Hội tiến bước.
• Chiều sâu cốt lõi của việc tuân giữ lề luật của Chúa.
• Chước cám dỗ đến từ đâu?

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Không có đức ái mà đi truyền giáo, thì giống như mình hái quả trên cây rồi tự mình đốn ngã cây vậy.- Thánh Ignatius de Loyola

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: