Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 11/06 – 17/06/2015: Câu chuyện Hãy Mai Táng Chính Mình

• Đừng làm suy yếu hay tan loãng căn tính Kitô
• Kitô hữu đích thực phải cất bước trên cuộc hành trình của truyền bá Tin Mừng và phục vụ
• Các gia đình hãy luôn luôn trợ giúp, an ủi, và gần gũi các bệnh nhân
• Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tin tưởng nơi sức mạnh của Lời Chúa và cộng tác vào công cuộc mở rộng Nước Thiên Chúa.
Bên cạnh đó là câu chuyện Hãy Mai Táng Chính Mình.
Cuối cùng Kim Thúy, Ý Vi, Ý Vân và Bảo Hoàng sẽ gởi đến quý vị và anh chị em bài Tình Cha Cho Con một sáng tác của Thế Thông.

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Hành Trình 40 Ngày Mùa Chay: Ngày 1-20 | Ngày 21-40
            Nghe Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 6 TN B | Chúa Nhật 1 MC B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: Bài Mới: