Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 08/01 — 15/01/2014

 

- Đức Thánh Cha phê bình các linh mục kinh tài và phô trương.
- Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu hãy tuyên xưng đức tin toàn bộ chứ không chỉ một phần.
- Đức Thánh Cha nói: tình yêu Kitô Giáo phải là cụ thể.

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm  Từ khóa:

Vâng lời chân chính là trong những việc không hợp với ý riêng mình, mà vẫn thực hành nó cách vui vẻ thì mới nhìn rõ được.- Thánh Alfonsus Maria de Liguori

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: