Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 08/01 — 15/01/2014

 

- Đức Thánh Cha phê bình các linh mục kinh tài và phô trương.
- Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu hãy tuyên xưng đức tin toàn bộ chứ không chỉ một phần.
- Đức Thánh Cha nói: tình yêu Kitô Giáo phải là cụ thể.

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm  Từ khóa:

Đức ái thì hướng dẫn người ta đến trước tòa Thiên Chúa, rất cao siêu và là con đường chắc chắn.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: