Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 05/06 – 11/06/2014 – Câu chuyện về Đền Thờ Đức Bà Cả

• Giáo Hội không phải là quán trọ.
• Các linh mục chớ quên đi mối tình đầu của mình là Chúa Kitô.
• Buổi triều yết chung thứ Tư 12 tháng Sáu.
• Đức Thánh Cha Phanxicô nói Tám Mối Phúc Thật vạch ra một chương trình cho đời sống Kitô hữu.
• Một Giáo Hội không có khả năng tạo ra những bất ngờ là một Giáo Hội đang hấp hối.
• Cuối cùng là câu chuyện về Đền Thờ Đức Bà Cả tại Rôma.

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Trong các thánh, đi tìm đâu được một vị thương xót chúng ta là những người bất hạnh hơn Đức Mẹ Maria chứ ?- Thánh Antonius

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: