Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 02/04 – 08/04/2015

• Ý nghĩa của Tam Nhật Thánh
• Bước vào mầu nhiệm Phục sinh
• Ðức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau
• “ECCE HOMO!” – Đây là người!
• Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Đức ái thì hướng dẫn người ta đến trước tòa Thiên Chúa, rất cao siêu và là con đường chắc chắn.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: