Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 01/05 – 08/05/2014

• Đức Thánh Cha Phanxicô nói: Tôi khóc cho các Kitô hữu vẫn còn bị đóng đinh hôm nay
• Thước đo một cộng đoàn Kitô
• Đức Thánh Cha Phanxicô phê bình những Kitô hữu “như loài dơi”
• Chúa Giêsu qua sự phục sinh của Ngài mang lại cho chúng ta niềm vui được trở nên các Kitô hữu và theo Ngài kề cận.
• Chương trình sẽ được tiếp nối với câu chuyện về Chân phước Catarina dòng thánh Augustinô

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Người yêu mến Đức Mẹ rất dễ dàng tìm được Thiên Chúa.- Thánh Albertus Magnus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: