Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 01/05 – 08/05/2014

• Đức Thánh Cha Phanxicô nói: Tôi khóc cho các Kitô hữu vẫn còn bị đóng đinh hôm nay
• Thước đo một cộng đoàn Kitô
• Đức Thánh Cha Phanxicô phê bình những Kitô hữu “như loài dơi”
• Chúa Giêsu qua sự phục sinh của Ngài mang lại cho chúng ta niềm vui được trở nên các Kitô hữu và theo Ngài kề cận.
• Chương trình sẽ được tiếp nối với câu chuyện về Chân phước Catarina dòng thánh Augustinô

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Đức ái thì hướng dẫn người ta đến trước tòa Thiên Chúa, rất cao siêu và là con đường chắc chắn.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: