Vui học Thánh Kinh – CN 10 TN C

Tin Mừng Thánh Luca 7,11-17

TIN MỪNG

Đức Giêsu cho con trai một bà goá thành Nain sống lại

11 Sau đó, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. 12 Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. 13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!” 14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” 15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. 16 Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. 17 Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giuđê và vùng lân cận.

11 Soon afterward he journeyed to a city called Nain, and his disciples and a large crowd accompanied him.

12 As he drew near to the gate of the city, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. A large crowd from the city was with her.

13 When the Lord saw her, he was moved with pity for her and said to her, “Do not weep.”

14 He stepped forward and touched the coffin; at this the bearers halted, and he said, “Young man, I tell you, arise!”

15 The dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother.

16 Fear seized them all, and they glorified God, exclaiming, “A great prophet has arisen in our midst,” and “God has visited his people.”

17 This report about him spread through the whole of Judea and in all the surrounding region.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM Thánh Luca 7,14b

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Tại thành nào Đức Giêsu làm cho anh thanh niên sống lại? (Lc 7,11)

a. Giêrusalem
b. Caphácnaum
c. Nain
d. Samaria

2. Người thanh niên chết là con của ai? (Lc 7,12)

a. Thượng tế
b. Luật sĩ
c. Bà góa
d. Ngoại kiều

3. Trông thấy đám ma của 1 bà góa, Đức Giêsu có tâm tình gì? (Lc 7,13)

a. Ngạc nhiên
b. Bồi hồi
c. Chạnh lòng thương
d. Xao xuyến

4. Khi chứng kiến phép lạ, mọi người có thái độ gì? (Lc 7,16)

a. Kinh sợ
b. Hân hoan
c. Chúc tụng Thiên Chúa
d. Chỉ a và c đúng

5. Khi chứng kiến phép lạ, mọi người đã nói gì? (Lc 7,16)

a. Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta
b. Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người
c. Hôm nay Đấng cứu độ đã xuất hiện
d. Chỉ a và b đúng.

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

1. Khi chứng kiến phép lạ, mọi người tôn vinh ai? (Lc 7,16)

2. Ai đã làm cho người thanh niên sống lại? (Lc 7,14)

3. Mọi người nói Thiên Chúa đã viếng thăm ai? (Lc 7,6)

4. Người thanh niên chết là con của ai? (Lc 7,12)

5. Tại thành nào Đức Giêsu làm cho anh thanh niên sống lại? (Lc 7,11)

6. Đức Giêsu sờ vào cái gì để dừng những người khiêng? (Lc 7,14)

7. Lời này về Đức Giêsu được loan truyền…  … … miền Giuđê và vùng lân cận. (Lc 7,17)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người.” (Lc 7,16b)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Người chết sống lại

* Câu Tin Mừng Thánh Luca 7,14b: Đức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!”

II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM

1. c. Nain (Lc 7,11)
2. c. Bà goá (Lc 7,12)
3. c. Chạnh lòng thương (Lc 7,13)
4. d. Chỉ a và c đúng (Lc 7,16)
5. d. Chỉ a và b đúng (Lc 7,16)

III. Giải đáp Ô CHỮ

1. Thiên Chúa (Lc 7,16)
2. Đức Giêsu (Lc 7,14)
3. Dân Người (Lc 7,6)
4. Bà góa (Lc 7,12)
5. Nain (Lc 7,11)
6. Quan tài (Lc 7,14)
7. Khắp cả (Lc 7,17)Hàng dọc: Cứu giúp
Nguyễn Thái Hùng

Ai vì yêu Chúa Giê-su mà nhặt một cái đinh, thì cũng đủ để cứu một linh hồn.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: