Vui học Thánh Kinh Chúa Nhật IV Mùa Vọng C

Tin Mừng Thánh Luca 1,39-45

TIN MỪNG

Đức Maria viếng thăm bà Êlisabét

39 Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. 40 Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. 41 Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

39 During those days Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah,40 where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth.

41 When Elizabeth heard Mary’s greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the holy Spirit,42 cried out in a loud voice and said, “Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb.

43 And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me?44 For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy.

45 Blessed are you who believed 15 that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled.”

I. HÌNH TÔ MÀU

 

 

* Chủ đề của hình này là gì?

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM Thánh Luca 3,40

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

1. Đức Maria vội vã đi thăm ai? (Lc 1,40)

a. Bà Gioanna

b. Bà Êlisabét

c. Ông Giaia

d. Chị em Maria và Mácta

2. Thành nơi gia đình ông Dacaria cư ngụ thuộc chi tộc nào? (Lc 1,39)

a. Lêvi

b. Simêon

c. Giuđa

d. Dan

3. Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Đó là lời của ai? (Lc 1,42)

a. Sứ thần Gáprien

b. Ông Dacaria

c. Bà Êlisabét

d. Ông Giuse

4. Bà Êlisabét gọi Đức Maria là gì? (Lc 1,43)

a. Người phụ nữ được yêu quý

b. Thân mẫu Chúa tôi

c. Người được yêu quý

d. Mẹ của muôn người

5. Bà Êlisabét nói Đức Maria thật có phúc vì đã làm gì? (Lc 3,45)

a. Phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa

b. Tuân phục thánh ý Thiên Chúa

c. Tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói.

d. Cả a, b và c đúng

 

III. Ô CHỮ

 

 

Những gợi ý

1. Sau khi gặp Đức Maria, bà Êlisabét tràn đầy gì? (Lc 1,41)

2. Ai đã thăm viếng bà Êlisabét? (Lc 1,39)

3. Thành thuộc chi tộc Giuđa nằm ở đâu? (Lc 1,39)

4. Bà Êlisabét nói người con của em đang cưu mang cũng được thế nào? (Lc 1,42)

5. Khi nghe lời Đức Maria chào, thì ai vui sướng nhảy lên trong bụng? (Lc 1,41)

6. Đức Maria đi thăm ai? (Lc 1,40)

7. Đức Maria được chúc phúc hơn mọi người nào? (Lc 1,42)

 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” ( Lc 1,42)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Tình yêu nở hoa

* Câu TM Thánh Luca 3,40: Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét

II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM

1. b. Bà Êlisabét (Lc 1,40)

2. c. Giuđa (Lc 1,39)

3. c. Bà Êlisabét (Lc 1,42)

4. b. Thân mẫu Chúa tôi (Lc 1,43)

5. c. Tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói (Lc 3,45)

 

III. Giải đáp Ô CHỮ

1. Thánh Thần (Lc 1,41)

2. Bà Maria (Lc 1,39)

3. Miền núi (Lc 1,39)

4. Chúc phúc (Lc 1,42)

5. Đứa con (Lc 1,41)

6. Bà Êlisabét (Lc 1,40)

7. Phụ nữ (Lc 1,42)

 

Hàng dọc: Hân hoan

 

Nguyễn Thái Hùng

 

Không có đức ái mà đi truyền giáo, thì giống như mình hái quả trên cây rồi tự mình đốn ngã cây vậy.- Thánh Ignatius de Loyola

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: