Vui Học Thánh Kinh – Chúa Nhật 2 TN A

Tin Mừng Thánh Gioan 1,29-34

29 Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.31 Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước.” 32 Ông Gioan còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” 34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

29 The next day he saw Jesus coming toward him and said, “Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world.

30 He is the one of whom I said, ‘A man is coming after me who ranks ahead of me because he existed before me.’31 I did not know him, but the reason why I came baptizing with water was that he might be made known to Israel.”

32 John testified further, saying, “I saw the Spirit come down like a dove from the sky and remain upon him.

33 I did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, ‘On whomever you see the Spirit come down and remain, he is the one who will baptize with the holy Spirit.’34  Now I have seen and testified that he is the Son of God.”

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Thánh Gioan 1,29b

………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

II. TRẮC NGHIỆM

1. Khi nhìn thấy ai, ông Gioan liên nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian”? (Ga 1,29)

a. Đức Giêsu
b. Ông Dacaria
c. Vua Hêrôđê
d. Ông Nathanaen

2. Ai đã làm phép rửa cho Đức Giêsu? (Ga 1,32-34)

a. Ông Giuse
b. Ông Gioan Tẩy giả
c. Ông Khanania
d. Ông Dacaria

3. Khi làm phép rửa cho Đức Giêsu, ông Gioan đã nhìn thấy gì? (Ga 1,33)

a. Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người.
b. Các tầng địa ngục mở ra.
c. Mọi người công chính đầy hân hoan.
d. Các thiên thần vui mừng.

4. Đối với Đức Giêsu, ông Gioan nói: “Tôi đã thấy, nên xin làm chứng thực rằng Người là… … … tuyển chọn”. (Ga 1,34)

a. Con Thiên Chúa
b. Đấng Cứu Độ được
c. Đấng Thiên Chúa
d. Chúa Cha

5. Khi nhìn thấy Đức Giêsu, ông Gioan liền nói: “Đây là… … …, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.” (Ga 1,29)

a. Đấng phải đến
b. Chiên Thiên Chúa
c. Con Thiên Chúa
d. Đấng Cứu Độ

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

1. Khi nhìn thấy ai, ông Gioan liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian”? (Ga 1,29)2. Ai giới thiệu cho mọi người Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa? (Ga 1,29)

3. Ai ngự xuống trên Đức Giêsu dưới hình chim bồ câu? (Ga 1,32)

4. Ông Gioan chứng thực rằng Đức Giêsu là Người được Thiên Chúa làm gì? (Ga 1,34)

5. Ông Gioan gọi Đức Giêsu là gì? (Ga 1,29)

6. Đức Giêsu tỏ mình cho dân nào? (Ga 1,31)

7. Tại sông Giođan, ông Gioan đã làm gì? (Ga 1,33)

8. “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong… …” (Ga 1,33)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.” (Ga 1,29)

***Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 2 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: “Đây là Chiên Thiên Chúa”

* Tin Mừng Thánh Gioan 1,29b: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.”

II. TRẮC NGHIỆM

1. a. Đức Giêsu (Ga 1,29)
2. b. Ông Gioan Tẩy giả (Ga 1,32-34)
3. a. Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người (Ga 1,33)
4. c. Đấng Thiên Chúa (Ga 1,34)
5. b. Chiên Thiên Chúa (Ga 1,29)

III. Ô CHỮ

1. Đức Giêsu (Ga 1,29)
2. Gioan (Ga 1,29)
3. Thần Khí (Ga 1,32)
4. Tuyển chọn (Ga 1,34)
5. Chiên Thiên Chúa (Ga 1,29)
6. Ítraen (Ga 1,31)
7. Phép rửa (Ga 1,33)
8. Thánh Thần (Ga 1,33)Hàng dọc: Con Chiên
Nguyễn Thái Hùng

Khấn ba lời khấn là đem bản thân dâng hiến cho Thiên Chúa, công đức thật cao diệu, có thể nói là lãnh bí tích Rửa Tội lần thứ hai, có thể tha các tội lỗi.- Thánh Sibyllina of Pavia

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: