Lộc Thánh Lời Chúa Cho Năm Thánh Lòng Thương Xót

Nhân dịp Năm Thánh Lòng Thương Xót, thanhlinh.net trân trọng giới thiệu Bộ Lộc Thánh Lời Chúa Cho Năm Thánh Lòng Thương Xót để có thể xử dụng trong các buổi tĩnh tâm hay Năm Mới. Quí vị có thể in ra xử dụng hoàn toàn miễn phí và đừng dùng trong mục đích thương mại. Chân thành cám ơn và xin cầu nguyện cho chúng tôi.

1- Kiểu 1 khổ lớn bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh. Download – tải về file dạng Pdf

2- Kiểu 2 khổ lớn bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh.  Download – tải về file dạng Pdf 

3- Kiểu 3 khổ nhỏ bằng tiếng Việt với gợi ý cầu nguyện theo câu Kinh Thánh. Khổ này có thể bỏ vào bao lì xì.  Download – tải về file dạng Pdf 

4- Kiểu 4 khổ nhỏ bằng tiếng Việt với gợi ý cầu nguyện theo câu Kinh Thánh. Khổ này có thể bỏ vào bao lì xì.  Download – tải về file dạng Pdf 

5- Kiểu 5 khổ nhỏ bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Khổ này có thể bỏ vào bao lì xì.  Download – tải về file dạng Pdf

Suốt đời bền chí cầu xin mỗi ngày, thì mỗi ngày đều có thể đạt được.- Thánh Benjamin

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: