Thủ Bản trong đời sống hoạt động Legio

Để sống và phát triển dù là trong đời sống xã hội hay tâm linh con người cũng cần phải tuân thủ luật pháp. Việc tuân thủ luật ấy là hết sức cần thiết bởi nếu không xã hội lập tức sẽ rơi vào hỗn loạn. Hãy tưởng tượng ra  trong các thành phố đông đúc nhộn nhịp xe cộ hiện nay, nếu ai cũng bất chấp luật giao thông thì sẽ ra như thế nào, có ai đi đến nơi về đến chốn được không ? Đối với xã hội đã vậy thì việc tuân giữ luật tâm linh lại còn cấp thiết hơn nữa. Tại sao ? Bởi vì luật đời chỉ nhắm đến những mục đích ở đời. Trái lại luật tâm linh  đem lại cho con người cuộc sống vĩnh cửu đời sau. Thủ Bản Lẻgio chính là một thứ luật tâm linh hầu dẫn đưa hội viên chúng ta tiến bước trên con đường trọn lành “ Theo ý Legio sự trọn lành của hội viên không dựa vào chỗ tự mãn vì những kết quả thực sự hay bề ngoài nhưng chỉ căn cứ vào lòng trung thành từng nét với phương pháp  Legio. Hội viên Legio chỉ xứng đáng với danh xưng khi họ biết tuân phục quy chế” ( TB chương 11 – Sl 142 ).

Hội viên Legio chỉ xứng đáng với danh xưng khi biết tuân phục quy chế. Khẳng định này đưa đến một hệ luận khác đó là nếu không tuân phục quy chế  thì  không xứng với danh xưng có nghĩa không phải người Legio đích thực. Quy chế tức những quy định và một trong những quy định nghiêm ngặt nhất của Thủ Bản là Hệ Thống  Cố Định “ Hội viên không có quyền thay đổi các quy luật hay cách thực hành. Hệ thống mô tả đây là hệ thống của Legio. Mỗi thay đổi dù nhỏ bé đến đâu cũng không tránh khỏi biến đổi khác và không bao lâu tổ chức Legio chỉ là hữu danh vô thực. Một khi biết đơn vị nào thay đổi  như vậy Legio sẽ không ngần ngại khai trừ đơn vị ấy dù cho họ đã thể hiện những công tác có giá trị đến đâu” ( TB chg 20 – Sl 241).

Không được phép thay đổi dù đó là về chương trình họp về cách bài trí bàn thờ hay kinh nguyện “ Phải coi các kinh nguyện của Legio như cố định. Các lời cầu các Thánh cũng thế không nên thêm bớt dù thêm một vị Thánh của nước mình địa phương hoặc của riêng mình. Kể cả các sửa chữa hoặc thêm bớt đang tranh luận” ( TB chg 23 – Sl 258).

Chỉ thêm một vị Thánh  vào lời cầu cũng không được phép huống hồ là thêm cả một kinh dài gọi là Kinh Năm Thánh theo như chỉ thị của HĐ Regia XL “ Trong các buổi họp của Legio Mariae sau khi đọc kinh kết thúc ( Kinh Bế Mạc )sẽ đọc chung Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót” Ngoài việc đọc thêm Kinh Lòng Thương Xót chỉ thị còn đưa ra một đề nghị xét ra còn nghiêm trọng hơn nhiều đó là…thay thế Thủ Bản “ Từng đơn vị và các cấp Hội Đồng, trong buổi họp đọc giáo huấn Lòng Thương Xót được trích trong Lịch Công giáo hàng tuần thay cho phần đọc sách thiêng liêng tức Thủ Bản”.

Không đọc Thủ Bản mà lại thay thế  vào đó là giáo huấn Lòng Thương Xót dù chỉ trong một năm thôi  cũng có nghĩa là đã phá vỡ Hệ Thống Cố Định một hệ thống mà nếu không tôn trọng thì Legio chỉ còn là …cái xác không hồn ( Hữu Danh Vô Thực). Để Legio có được  cái …thực ( thực chất) ấy  thì phải làm sao cho nó xứng danh là Đạo Binh của Đức Mẹ và quả thực Legio Mariae là như thế.

Là quân binh thì phải tuân thủ kỷ luật có nghĩa phải nắm chắc lấy Thủ Bản  như một thứ kim chỉ nam hướng dẫn mọi hoạt động Tông Đồ mà mình đã tự nguyện dấn thân. Thủ Bản gồm thâu tất cả đường hướng hoạt động Legio thế nên hội viên nhất là các cấp Hội Đồng cần  tuân thủ nghiêm ngặt những quy định  đã được đề ra “ Thành lập các Hội Đồng  của Legio chính là để bảo vệ Legio nguyên vẹn. Bằng mọi  giá các Hội Đồng này phải trung thành  với nhiệm vụ đã nhận lãnh” ( TB chg 20 – Sl 244).

Nhiệm vụ của các cấp Hội Đồng là phải bảo vệ nguyên vẹn đường lối Legio. Chính việc bảo vệ  ấy bảo đảm cho Legio đi đúng đường lối còn nếu trái lại thì Legio không sao tránh khỏi tan rã đúng như Ghi Chú mở đầu “ Ai chăm chú đọc các chương “ Hệ Thống Cố Định” của Legio Mariae sẽ dễ dàng công nhận. Nếu không áp dụng triệt để hệ thống này thì nên bỏ ngay việc dự định thiết lập Legio”

Những quy định chặt chẽ của Thủ Bản là để  thi hành đường lối Legio, chỉ cần thay đổi một chi tiết thôi thì cũng đã phá hỏng  chứ đừng nói chi đến việc thay thế Thủ Bản. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Việc thay thế này sở dĩ có là do bởi  quan niệm Lòng Thương Xót và Tân Phúc Âm Hoá theo chủ đề mục vụ năm 2016 của giáo phận “ Sống và loan báo Lòng Thương Xót của Thiên Chúa trong tinh thần “ Thương Xót như Chúa Cha  như khẩu hiệu Năm Thánh của Toà Thánh và cũng là để thực hiện việc Tân Phúc Âm Hoá  đời sống xã hội của HĐGMVN đề ra”

“ Sống và loan báo Lòng Thương Xót  của Thiên Chúa” đây là quan niệm hoàn toàn mới và nó chẳng mảy may quan hệ gì tới mệnh lệnh  truyền giáo của  Chúa Ki Tô Phục Sinh “ Hãy ra đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Ai tin và chịu Phép Rửa thì được cứu. Còn ai không tin sẽ bị luận phạt” ( Mc 16, 15 -16). Chúa đòi buộc phải rao giảng Tin Mừng  và đây cũng chính là sứ mạng được sai đến của Ngài “ Ta cũng cần phải rao giảng Tin Mừng Nứớc Thiên Chúa cho các thành thị khác. Vì cốt tại việc đó mà Ta được sai đến” ( Lc 4, 43). Phải chăng chính vì không rao giảng Tin Mừng theo lệnh truyền thế nên  mới  đi đến việc gọi là Tân Phúc Âm Hoá và như thế có nghĩa đã chấp nhận một Ki  Tô khác cũng như một Tin Mừng khác ? “ Vì nếu có người đến rao giảng cho anh em một Giê Su khác với Linh anh em đã nhận hoặc anh em nhận một Linh khác với Linh anh em đã nhận hoặc một Tin Mừng khác mà anh em đã chẳng nhận” ( 2C 11, 4).

Cho tới đời đời  Đức Ki Tô vẫn là một ( Dt 13, 8) và Ngài cũng chỉ rao giảng có miột Tin Mừng đó là Tin Mừng về Nước Trời mầu nhiệm nội tại “ Người Pharisiêu hỏi Chúa Giê Su về Nước Thiện Chúa chừng nào đến thì Ngài đáp = Nước Thiên Chúa không đến cách mắt thấy được. Người ta cũng sẽ không thể nói = Đây này hay đó kia vì này Nước Thiên Chúa ở trong các ngươi” ( Lc 17, 20 -21). Không thể nói Nước Trời ở đây hay ở kia  bởi vì sự hiện hữu của nó siêu việt cả không gian lẫn thời gian. Tuy nhiên nước ấy lại …có ở nơi tâm hồn mỗi người chỉ cần hết lòng tin nhận cùng với lòng ăn năn sám hối ắt sẽ gặp. Mặt khác duy chỉ với Nước Trời …nội tại   như Đức Ki Tô rao giảng thì chúng ta mới nhận ra được vai trò vô cùng quan trọng của Đức Maria trong công cuộc cứu độ  bởi vì Ngài chính là Người Nữ  được tiên báo ngay từ buổi đầu sáng thế. Đức Chúa Giê hova phán với con rắn = Ta sẽ  làm cho mày cùng Người Nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi Người Nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày còn mày thì sẽ rình cắn gót chân Người” ( St 3, 15).

Dòng dõi Người Nữ tức những ai được Đức Maria sinh ra trong ơn Thánh. Đức Mẹ nói với Thánh Giêtrude “ Giê Su con rất dịu dàng của Mẹ không là Con độc nhất ( Unigenitus) nhưng  thật là con đầu lòng ( Primogenitus) vì Mẹ đã thụ thai Ngài đầu hết  trong dạ. Nhưng sau Ngài đúng hơn bởi Ngài Mẹ đã thụ thai  chúng con tất cả  khi nhận lấy chúng con  làm con cái trong dạ  đầy tình hiền mẫu Mẹ để chúng con nên anh em Ngài đồng thời là con của Mẹ” ( MV Bernado – OP – Mẹ Trong Đời Tôi).

Là dòng dõi Người Nữ là con của Đức Maria thế nên đương nhiên  phải chấp nhận cuộc giao chiến có tính chất sinh tử với Sa Tan. Chấp nhận cuộc giao chiến hay nói đúng hơn chỉ nhờ vào thần lực của Người Nữ Maria chúng ta mới có thể chiến đấu và chiến thắng quỷ dữ Sa Tan, “ Đứa lừa dối cả và thiên hạ” ( Kh 12, 9). Hội viên Legio là dòng dõi của Đức Maria đồng thời cũng là những chiến sĩ trong mặt trận tâm linh hết sức cam go này. Do bởi ý thức được tính chất cam go đó Legio luôn nêu cao phương châm “ Nhờ Mẹ Maria để đến với Chúa Giê Su” ( Par Mariam Ad Jesum ). Để có thể …nhờ Mẹ Maria hội viên Legio  cần phải kết hợp  mật thiết với Ngài có nghĩa biết Xin Vâng trong mọi sự.

Nếu Đức Maria do bởi tiếng Xin Vâng mà đã hạ sinh Đấng Cứu Thế thì hội viên Legio cũng phải qua sự kết hợp với  Ngài để Chúa Ki Tô  được sinh ra ở  nơi tâm hồn. Để kết hợp được với Đức Maria thì phải xin vâng  tức vâng theo Thánh Ý Thiên Chúa. Vâng theo Thánh Ý chính là đi  trên con đường ngay thẳng của Ơn Cứu Độ “ Ai đi đường ngay thẳng Ta sẽ chỉ cho thấy Ơn Thiên Chúa Cứu Độ” ( TV 49, 5 ) Con đường ngay thẳng tức không thiên lệch qua bên trái hoặc bên phải mà muốn không…thiên lệch như thế thì chỉ có cách là bỏ đi ý riêng mình. Bỏ đi ý riêng là vô cùng khó  nhưng  với Legio thì lại trở nên không khó chỉ cần trung thành từng nét với những quy định của Thủ Bản. Trung thành với đường lối Legio, đây là nhiệm vụ bắt buộc của các cấp Hội Đồng cụ thể là người trưởng “ Trưởng phải nhớ mình là đại diện của Legio để trung thành áp dụng đường lối Legio đến từng chi tiết. Làm đại diện không đúng trách nhiệm tức là thất tín với Legio. Toà án  quân sự trần gian  gọi đây là tội phản quốc và can phạm phải bị kết án nặng nề” ( TB chg 34 Sl 371 ).

Trung thành với đường lối Legio tuy dễ mà khó, khó mà dễ. Khó là vì còn giữ ý riêng còn dễ là vì  không theo ý riêng. Cứ việc đơn sơ chân thành thực hiện những hướng dẫn của Thủ Bản = Siêng năng tham dự các phiên họp hàng tuần. Đọc Kinh Catena hàng ngày. Thi hành công tác ít nhất hai giờ mỗi tuần. Triệt để giữ kín những gì đã được bàn trong phiên họp hay trong khi đi làm công tác. Bốn phận vụ ấy xét ra không khó ai cũng có thể làm được thế nhưng những điều dễ hiểu dễ  làm ấy lại mang đến cho chúng ta phần thưởng vô cùng lớn lao, được cùng nhau hội họp trên nước mến yêu, nước vinh hiển  Chúa đời đời. Thật không có gì hạnh phúc hơn cho những ai giữ mãi được lòng trung thành với đường lối Legio.

Phùng  Văn  Hoá

Chuyên Mục: 2. Legio Mariae 

Công hiệu của năng lực cầu nguyện là đến từ đức ái, nhưng năng lực để cầu nguyện cho được hiệu quả, vẫn là do đức tin và đức cậy của mình.- Thánh Thomas de Aquino

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: