Học Thủ Bản Chương 21. NHÀ NAZARET MẦU NHIỆM

Thủ bản số lề 245 – Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

229) Căn cứ vào đâu mà nói giáo thuyết Nhiệm Thể áp dụng cho các buổi họp Legio ?

* Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì ở đó có Thầy ở giữa họ.

230) Hãy giải thích ý nghĩa Nhiệm Thể của buổi họp, hình ảnh cụ thể ?

* Nhiều hội viên hợp nhau trong một lý tưởng phục vụ Chúa, nhân danh Chúa mà làm việc cho Chúa trong một Praesidium, mỗi người bổ túc cho nhau với tài đức riêng của mình và Chúa Kitô qua mỗi anh em sẽ bày tỏ quyền lực và sự trọn hảo một cách đầy đủ hơn.
* Ánh sáng xuyên qua kính màu

231) Tại sao nói Praesidium là phản ảnh của gia đình Nazaret ?

* Trong Praesidium, gia đình bé nhất của Legio, có Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse hiện diện và phục vụ Praesidium như chăm sóc Chúa.

232) Nếu Praesidium là một gia đình Nazaret thì hội viên có bổn phận thế nào đối với phòng họp và đồ dùng phục vụ buổi họp ?

* Hội viên phải chăm sóc phòng họp sạch sẽ ngăn nắp và giữ gìn cẩn thận đồ dùng phục vụ buổi họp vì là nơi huấn luyện hội viên. Giống như xưa Mẹ đã chăm sóc nhà Nazaret là nơi sinh trưởng Chúa Cứu Thế, là trường huấn luyện Đấng nên hoàn vũ.

233) Praesidium hư hỏng, trách nhiệm về ai ?

* Phần nhiều là tại lỗi các uỷ viên, với tư cách đại diện chính thức của Đức Maria, đã không chịu sửa sai, uốn nắn hội viên.

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Đức Cậy khuyến cáo chúng ta, coi nhẹ đời này là hư ảo, hy vọng tương lai là hạnh phúc. Người nào đem hy vọng của họ ký thác nơi chóng qua như mây khói ở đời này, đó là đi ngược lại trái với đức cậy, không thể như thế.- Thánh Augustinus

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: