Học Thủ Bản Chương 18. TRẬT TỰ BUỔI HỌP PRAESIDIUM

Thủ bản số lề 189-214 – Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

195) Buổi họp của praesidium được sắp đặt như thế nào?
* Hội viên ngồi quanh chiếc bàn dài, đầu bàn dọn một bàn thờ. Trên chiếc khăn trắng thêu hàng chữ Legio Mariae màu đỏ (không thêu danh hiệu praesidium), đặt tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm cao 6 tấc, hai bên có hai bình hoa tươi, trước mặt đặt hai chân đèn với nến cháy sáng. Vexillum được đặt trước tượng 15cm và xê về bên phải 15cm. Đây là mẫu thống nhất phải theo.

196) Tượng Đức Maria được đặt ngay trên bàn họp, và hội viên ngồi bao quanh nói lên ý nghĩa gì?
* Nói lên sự hiện diện của Mẹ Maria là Nữ Tướng ở giữa đoàn quân.

197) Tại sao praesidium phải đúng giờ đã định?
* Vì là điều rất cần để praesidium làm việc có hiệu quả. Vì vậy các uỷ viên phải chuẩn bị mọi việc sẵn sàng để buổi họp được khai mạc đúng giờ.

198) Việc phân công của trưởng phải như thế nào?
* Phải được chuẩn bị trước, đúng người, đúng việc, mới phát huy mọi tác dụng.

199) Lời cầu xin Chúa Thánh Thần mỗi khi khai mạc phiên họp mang ý nghĩa gì?
* Chúa Thánh Thần là nguồn mọi Ân Phúc của sự sống và tình yêu.

200) Giá trị của Kinh Mân Côi, tán trợ phải đọc như thế nào?
* Kinh Mân Côi là nguồn sinh mọi phúc lành, là kinh đẹp lòng Đức Mẹ nhất. Chuỗi Mân Côi là bản tóm lược Kinh Thánh.
* Phải đọc khoan thai, cung kính như trực tiếp thưa với Đức Mẹ đang hiện diện nơi chân dung Người.

201) Đọc sách thiêng liêng có cần thiết không? Đọc sách thế nào?
* Cần thiết. Khuyên dùng Thủ Bản làm sách thiêng liêng để hội viên biết Thủ Bản dạy những gì. Đọc sách thiêng liêng xong làm dấu Thánh Giá.

202) Việc đọc lại biên bản phiên họp có cần thiết không?
* Rất cần thiết. Vì biên bản đứng đầu các việc làm khác trong phiên họp, ảnh hưởng đến việc theo dõi, báo cáo của các hội viên. Vì thế, biên bản phải được làm đầy đủ và khi đọc lên phải rõ ràng.

203) Phận vụ của người hội viên hoạt động là gì?
* Phải dự buổi họp hằng tuần của praesidium cho đúng giờ và điều hoà. Trong phiên họp phải báo cáo đầy đủ công tác đã làm, nói lớn tiếng và rõ ràng.
* Phải nguyện kinh Catena hằng ngày.
* Phải làm việc tích cực và thiết thực của Legio, trong tinh thần đức tin, và kết hợp với Đức Maria, Mẹ Chúa, viếng thăm và săn sóc, qua người mà ta giúp đỡ hoặc trong anh chị đang cùng ta làm công tác.
* Phải triệt để giữ kín tất cả những gì đã bàn thảo trong phiên họp hoặc đã biết trong khi thi hành nhiệm vụ Legio.
* Những phận vụ này trưởng phải đọc lại mỗi đầu tháng và khi có hội viên mới trong mục huấn dụ thường xuyên.

204) Việc phúc trình công tác của hội viên có cần thiết hay không?
* Rất cần thiết. Phúc trình cũng quan trọng như kinh nguyện. Phúc trình và kinh nguyện là hai yếu tố cần thiết cho buổi họp. Do đó, nếu bỏ công tác, không phúc trình mà không giải thích lý do trốn tránh nhiệm vụ, gây gương mù, là thiếu kỷ luật và lòng nhiệt thành

205) Phải phúc trình như thế nào để đem lại hiệu quả?
* Hội viên phúc trình không là chỉ cho trưởng mà là cho Đức Mẹ và cho Praesidium. Nên phải nói lớn tiếng để mọi người cùng nghe, cùng tham gia theo sát việc làm. Tránh nói nhỏ, đó là tật xấu chứ không phải là dấu chỉ khiêm nhường
* Phải phúc trình đầy đủ những thuận lợi và khó khăn, nhờ đó mọi người được tra cứu bổ túc, học hỏi thêm, Praesidium mới biết để theo dõi, khích lệ, bảo vệ, giúp ta hoàn thành nhiệm vụ.
* Đừng nói nhiều quá cũng đừng nói ít quá. Tránh kiểu nói giống nhau.
* Trước khi phúc trình hãy ngước mắt nhìn ảnh tượng Đức Mẹ.

206) Ý nghĩa kinh Catena:
* Kinh Catena là bài ca tuyệt vời xuất thần từ trái tim nhân ái của Mẹ Maria ca ngợi tình yêu vô biên của một Thiên Chúa giàu lòng xót thương, một Thiên Chúa trung tín và công thẳng với con người từ muôn thuở.
* Kinh Catena là bài ca hy vọng, đầy khích lệ và tin tưởng cho người Legio tiến tới, được đọc giữa buổi họp.

207) Khi Cha Linh Giám vắng mặt, có thể bỏ qua phần huấn từ hay không?
* Không, vì huấn từ là phần cần thiết mà Cha Linh Giám (hoặc trưởng sẽ thay thế khi Cha Linh Giám vắng mặt) ban để cho mọi người hiểu về đường lối Legio. Huấn từ được soạn cẩn thận khác nào một đơn vị được huấn luyện kỹ càng.

208) Mục đích việc quyên tiền kín là gì?
* Quyên tiền kín là để có phương tiện điều hành và khuyếch trương Legio mà không làm mất đi tính khiêm nhượng của người Legio, người giàu hay người nghèo vẫn bình đẳng trong Praesidium. Quyên tiền kín cũng là lối huấn luyện hội viên ý thức về trách nhiệm và tinh thần quảng đại.

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Đức ái thì hướng dẫn người ta đến trước tòa Thiên Chúa, rất cao siêu và là con đường chắc chắn.- Thánh Terese of Lisieux

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: