Chương 36 PRAESIDIA ĐẶC BIỆT

Thủ Bản Số Lề 380   –    Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

392) Praesidium Junior (thiếu niên) là gì ?
* Là Praesidium dành cho các em dưới 18 tuổi.

393) Có cần thiết phải lập những Praesidium thiếu niên không ?
* Rất cần thiết cho tương lai, cho sự sống còn của Legio. Lập Praesidium thiếu niên là chuẩn bị cho tuổi trẻ tham gia vào đời sống hoạt động tông đồ.

394) Trưởng Praesidium Junior cần những điều kiện gì ?
* Trưởng phải là hội viên trưởng thành. Nên có một ủy viên thứ hai cũng là trưởng thành để thay trưởng lúc trưởng vắng mặt.
* Nếu hai ủy viên trưởng thành này là từ Praesidium trưởng thành đưa xuống thì việc điều khiển Praesidium Junior được kể là đủ phận vụ hằng tuần. Nhưng nếu họchỉ sinh hoạt ở Praesidium Junior, họ phải trình cho Praesidium này loại công tác tích cực và thiết thực, đủ hai giờ.
* Hai ủy viên này phải có kinh nghiệm, am tường đường lối Legio, có khả năng dẫn dắt thiếu niên đạt mục đích mà Legio mong muốn là huấn luyện, chuẩn bị cho các em quy nhập hàng ngũ thực thụ của Legio.

395) Đối với Praesidium Junior, huấn từ (Allocutio) quan trọng gấp đôi tại sao ?
* Đa số các em chưa đủ khả năng thấu hiểu nội dung.
* Thời gian sinh hoạt Junior không dài.
* Do đó huấn từ hoàn hảo là giải thích thủ bản tỉ mỉ là cách huấn luyện quý giá giúp các em sẽ trở thành trụ cột cho Legio sau này.

396) Công tác với các em phải thế nào ?
* Phải khéo léo tìm việc làm tích cực và thiết thực vừa sức các em.
* Mỗi tuần công tác một giờ.

397) Hãy kể vài công tác điển hình phù hợp với các em ?
* Phát ảnh phép lạ.
* Mời và thăm viếng hội viên tán trợ.
* Mời người cùng lứa tuổi tham gia việc đạo đức: dự lễ…
* Giúp việc nhà theo tinh thần Legio: mau mắn vui tươi…với ý tưởng truyền giáo…
* Giúp lễ.
* Thăm viếng giúp đỡ bệnh nhân….
* Mời người học giáo lý, dạy giáo lý…
* Cổ động văn hóa Đức Tin, phát sách báo tốt…

398) Môi trường nào thích hợp cho việc thiết lập Praesidium Junior ?
* Mọi môi trường đều thích hợp: Praesidium nội trú, nhà trường…tất cả đều có giá trị huấn luyện, chuẩn bị cho tương lai.

399) Đối với các em điều căn bản là gì khi gia nhập Legio ?
* gây ý thức việc làm đạo đức của các em không chỉ là để thánh hóa bản thân mà phải biết dùng sự thánh thiện đó làm phương tiện hữu hiệu để hoạt động tông đồ.

400) Những điều được miễn chuẩn và phải giữ đối với Praesidium Junior là gì ?
* Hội viên Junior không cần thời gian tập sự, không tuyên hứa, không dự họp với Curia trưởng thành trừ các ủy viên trưởng thành điều khiển Praesidium.
* Phải giữ đúng như Praesidium trưởng thành: kinh nghiệm, kỷ luật, hội họp, quyên túi kín.

401) Legio giúp các em có cái nhìn mới với thế giới xung quanh, cái nhìnấy thế nào ?
* Với Hội Thánh: các em thấy mình là chiến sĩ của Hội Thánh.
* Với nhiệm vụ hằng ngày mang ý nghĩa là ngọn đèn nhỏ soi sáng cả phòng.
* Xóm làng, khu phố, các em biết nhìn thấy và phục vụ Chúa trong mọi người.
* Trong gia đình: các em học cách tạo bầu khí nhà Nazaret.
* Nơi học đường: lý tưởng Legio giúp các em sống hòa hợp, tận tình, kỷ luật…với mọi người mọi việc.
* Trong cầu nguyện: các em biết quý trọng và siêng năng vì ý thức rằng cầu nguyện là nguồn sức mạnh trợ lực. (Legio là khuôn đúc thiếu niên thánh thiện, là nguồn vui cho phụ huynh, là rường cột Hội Thánh…)

402) Biết hướng dẫn, các em sẽ trở thành lực lượng tiên phong truyền giáo và tham gia canh tân xã hội, tại sao ?
* Tuổi trẻ là thời gian khám phá đặc biệt sâu sắc về bản thân và lựa chọn cuộc sống.

403) Praesidium trong chủng viện giúp ích cho chủng sinh.
* Giúp các chủng sinh thấu triệt công việc cả về lý thuyết lẫn thực hành nhờ đó sau này đi giúp xứ, linh mục trẻ biết hướng dẫn và nâng đỡ dân Chúa trong ơn gọi, để họ góp mặt và biến đổi xã hội theo ánh sáng phúc âm.

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Trong thuyền ngập nước, ắt là ván thuyền có khe hở không hoàn chỉnh; một tu viện bại hoại, ắt là lòng người có khe hở, không thể tương hợp nhau.- Thánh Bernardus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: