Chương 32 ĐỀ PHÒNG LUẬN ĐIỆU BÀI BÁC

Thủ Bản Số Lề 309 – Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

308) Khi gặp lời bài bác “ở đây chúng tôi không cần Legio” bạn phải làm sao ?

* Hãy cho họ biết rằng: “lòng nhiệt thành và tinh thần công giáo” thì ở đâu và bao giờ cũng cần Legio đến để phát triển những đặc tính đó.

309) Bạn giải thích sao khi bị từ chối: “ở đây thiếu người đủ khả năng gia nhập” ?

* Legio (việc hoạt động tông đồ) không dành độc quyền cho một giai cấp, chủng tộc hay màu da nào, nhưng là thuộc về mọi người ở mọi nơi. Legio làm cho sức mạnh tiềm tàng nơi các tâm hồn hào hiệp được phát triển để phục vụ Hội Thánh.

310) Tiêu chuẩn cần thiết để gia nhập Legio là gì ?

* Theo mức trung dung: khắt khe quá sẽ bóp chết việc tông đồ, dễ dãi chỉ gây sai lỗi nhưng có thể sữa chữa. Hãy ghi nhớ lời các Đức Giáo Hoàng: bất cứ nơi nào cũng có thể đào luyện người ưu tú cho việc tông đồ

311) Nếu thực sự ở nới đó gặp khó khăn trong tuyển mộ ta phải làm sao ?

* Điều đó chứng tỏ tiêu chuẩn sống đạo nơi đó hết sức thấp kém. Như thế, nhu cầu cấp bách là lập ngay một nhóm Legio để làm men tốt, chỉ cần 4, 5 hoặc 6 hội viên.

312) “Legio đi thăm e bị từ chối” nếu quả đúng như vậy, ta phải làm sao ?

* Hãy đổi cách làm việc. Nếu thăm viếng đúng tinh thần tông đồ Legio mà thái độ lạnh nhạt với Legio chỉ chứng tỏ họ thờ ơ hay ghét đạo thì nhu cầu thăm viếng lại càng lớn lao hơn. Hội viên nào can đảm, chịu đựng, vượt qua thái độ băng giá ấy sẽ đẩy lùi nhiều nguyên nhân trầm trọng khác nũa.

313) “Người trẻ phải làm suốt ngày, cần rãnh rang nghỉ ngơi” trước lý lẽ đó, Legio có thái độ như thế nào ?

* Luôn nhớ rằng việc tông đồ của Hội Thánh không do người nhàn rỗi thực hành. Hãy khôn ngoan thúc đẩy người trẻ dâng hiến lên Thiên Chúa những giờ nhàn rỗi để nhập cuộc Legio sẽ giúp ích rất nhiều cho cả hồn lẫn xác.

314) “Legio chỉ là một tổ chức như bao tổ chức khác, lý tưởng và chương trình như nhau” phải giải tọa ngộ nhận đó như thế nào ?

* Legio là một tổ chức hoạch định việc tông đồ dứt khoát. Legio chiến đấu theo linh đạo dứt khoát, chương trình cầu nguyện rõ rệt, công tác hằng tuần nhất định, báo cáo mỗi tuần rõ ràng và cũng đạt thành tích cụ thể và nhất là Legio đã kết hợp với Đức Maria để họat động, làm phương pháp nền tảng.

315) Chúng ta nghĩ sao khi bị từ chối với lý do “Đã có nhiều tổ chức đang làm việc như Legio, Legio đến e có xung đột” ?

* Hãy khôn ngoan, cứ sắp đặt cho Legio dù chỉ hoạt động trong phạm vi giới hạn để làm thí điểm. Kết quả sẽ đủ sức thuyết phục, rồi số hội viên sẽ gia tăng để giải quyết các nhu cầu. Nên nhớ Legio không dự đoán công tác mới mà là tạo môi trường mới cho các công tác hiện có.

316) Nếu bị từ chối với lý do “đã có nhiều tổ chức rồi, tốt nhất là phục hồi những hội đó hoặc mở rộng chức năng đến những công tác Legio đề nghị” chúng ta nghĩ sao ?

* Hãy khiêm tốn trả lời: Legio đến sau, chỉ xin phép tự chứng minh. Xin đợi xem kết quả rồi phê phán. Ta phải hiểu rằng lời chống đối trên nói lên công tác đang đề cập hiện nay chưa được thi hành.

317) “Nơi đây nhỏ bé không đủ chỗ cho Legio chúng ta phải làm sao ?

* Đây là dấu chỉ đời sống đạo đức bị lãng quên, lý tưởng tôn giáo bị mất. Hãy cố tạo một nhóm tông đồ để họ truyền bá tinh thần của họ và xây dựng nếp sống mới. Tiến hành công tác thích hợp với nơi đó/

318) “Một số việc của Legio là những hoạt động thiêng liêng, dành cho linh mục” Legio trả lời sao ?

* Hoạt động tông đồ là bổn phận và quyền mà chính Chúa đã truyền lệnh cho mọi Kitô hữu (xem C.X) Legio tiếp tay với linh mục sẵn sàng tuân lệnh, cẩn mật kín đáo tiếp cận với từng cá nhân trong tình thân và thường xuyên, rút ngắn khoảng cách giữa giáo dân và linh mục, tạo cơ hội để linh mục có thể ban phát dồi dào cho các tâm hồn hơn là chỉ phục vụ theo thông lệ.

319) “Legio đem tới cho linh mục hai phúc lộc giá trị” đó là gì ?

* Dụng cụ chinh phục mang dấu ấn chính thức của Chúa Thánh Thần.
* Suối nước ban sự sống có sức cải hóa toàn bộ đời sống nội tâm nhờ mục đích, đường lối và phương pháp làm việc của Legio.

320) Bạn nghĩ sao khi bị phản bác: “tôi e có thể hội viên thiếu cẩn mật” ?

* Chẳng lẽ đành bỏ cả mùa gặt chỉ vì sợ ngườt gặt vụng về làm hư hao vài bông lúa sao? Dù sao Legio ít nhất cũng đã có kỷ luật nghiêm để bảo vệ.

321) Trước những lo ngại rằng sẽ gặp khó khăn, trở ngại, ta phải làm gì ?

* Đương nhiên là phải có những trở ngại ban đầu, nhưng không phải vì thế mà thối lui. Đây là lúc người Legio thể hiện lòng can đảm và đức tin của mình. Người Legio luôn nhớ công việc siêu nhiên không thể tính toán theo cách loài người, đừng quên rằng còn có ơn Chúa. Hơn nữa, người Legio luôn hành động trên nền tảng cầu nguyện và hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Maria. Hãy chú trọng đến sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Không có đức tin thì không thể vui trong Thiên Chúa; không có lòng lương thiện thì cũng không vui với người, càng không thể chăm sóc người.- Thánh Bernardus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: