Chương 28. Việc Quản Trị Của Legio

Thủ bản số lề 280 – Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

264) Bổn phận chính của các cấp hội đồng là gì ?
* Bảo vệ sự hợp nhất – Duy trì lý tưởng nguyên thủy – Bảo tồn nguyên vẹn tinh thần, kỷ luật, thông lệ của Legio – Huấn luyện các ủy viên – Phát triển.

265) Các cấp hội đồng phải họp như thế nào ?
* Phải họp điều hòa và thường xuyên mỗi tháng một lần.
* Thời gian họp không giới hạn, không đọc huấn dụ thường xuyên, tiền túi quyên tùy ý.

266) Quyền thành lập, giải tán một Praesidium, một hội đồng thuộc về ai ? * Hội đồng liền cấp trên có quyền thành lập dưới sự chuẩn y của giáo quyền.
* Giám mục địa phận, Concilium, Cha linh giám có quyền giải tán Curia, đình chỉ mọi hoạt động. Cha linh giám có quyền quyết định tối hậu mọi vấn đề thuộc tôn giáo và đạo đức.

267) Các ủy viên của hội đồng (ban quản trị hội đồng) gồm những ai ? Cách tuyển lựa ?
* Cha linh giám do giáo quyền hữu trách đề cử.
* Một trưởng, một phó, một thư ký, một số ủy viên phụ tá nếu cấp trên thấy cần, họ là hội viên hoạt động được chọn qua cuộc bầu cử theo thể thức phổ thông đầu phiếu kín, với nhiệm kỳ 3 năm, tối đa hai nhiệm kỳ (6 năm) và được hội đồng cấp trên chuẩn nhận.

268) Thành viên hội đồng gồm những ai ? Quyền hạn ?
* Hội đồng Curia gồm ban quản trị hội đồng và ủy viên các Praesidium thuộc quyền.
* Các hội đồng cấp trên (Comitium, Regia, Senatus) gồm ban quản trị hội đồng, ủy viên các praesidium trực thuộc, và ban quản trị hội đồng cấp dưới, các thông tin viên.
* Các linh giám thuộc hội đồng, các ủy viên là thành viên của hội đồng có quyền bầu cử và tham gia ý kiến (khuyến cáo phải tham gia ít nhất 1 lần mỗi năm)

269) Ai được dự buổi họp hội đồng ?
* Ban quản trị hội đồng và các thành viên hội đồng.
* Những khách được mời nhưng không có quyền bỏ phiếu và phải tuân giữ nguyên tắc bảo mật của Legio.

270) Cho biết các cấp hội đồng của Legio Mariae ?
* Các cấp hội đồng đều mang tên latinh để phù hợp với nhiệm vụ của hội đồng và mang tính phổ quát.
* Curia : hội đồng hành quyền trên các praesidia thuộc nhiều giáo xứ trong một hạt.
* Comitium : hội đồng có quyền hạn và kiểm soát các Curia thuộc địa phận.
* Regia : hội đồng quản trị nhiều Comitia thuộc nhiều giáo phận, nhỏ hơn Senatus, nhưng lớn hơn Comitium.
* Senatus : hội đồng quản trị Legio một quốc gia hay một miền rộng lớn.
* Concilium : hội đồng tối cao trung ương.

271) Quyền hạn của mỗi hội viên đối với các hội đồng ?
* Mỗi hội viên đều có quyền trực tiếp và đích thân liên lạc với Curia của mình hay với một hội đồng cao hơn. Các ủy viên, nhất là trưởng phải tạo điều kiện để hội viên dễ dàng gặp gỡ.

272) Nhiệm vụ của một hội đồng đối với một hội đồng cấp trên là gì ?
* Tuân phục hội đồng liền cấp trên, là thể hiện lòng trung thành, chấp nhận quyền chỉ huy trung ương cách thực tế và toàn diện.
* Cung cấp tiền quỹ cho hội đồng liền cấp trên.

273) Vai trò của Curia trong hệ thống Legio như thế nào ?
* Rất quan trọng vì vận mệnh Legio ở trong tay Curia. Tương lai Legio tùy thuộc sự phát triển Curia. Ở đâu chưa thiết lập Curia ở đó Legio còn bấp bênh. Curia là trái tim là đầu não của các Praesidium thuộc quyền. Curia là trung tâm hiệp nhất. Vì thế để chu toàn phận sự cách xứng đáng, Curia nhất là các ủy viên phải có tinh thần hy sinh can đảm rất cao.

274) Bổn phận của Curia đối với các Praesidium thuộc quyền là gì ?
* Chăm lo cho các Praesidium và các hội viên triệt để tuân theo các quy luật.
* Huấn luyện và kiểm soát ủy viên trong việc chu toàn nhiệm vụ và điều khiển Praesidia, phát triển.

275) Thái độ của trưởng trong buổi họp phải thế nào ?
* Trưởng phải thành thực, chỉ nói khi cần phải nói, khuyến khích mọi người góp ý kiến, tạo sự thông cảm, hòa hợp với mọi người, biết lắng nghe…
* Trưởng tránh: gay gắt, nói nhiều, khiêu khích, áp đảo, ép buộc người khác.

276) “Tinh thần thế gian” là gì ?
* Giữa một tập thể dù đông hay ít, đời hay đạo thì những dục vọng, ý riêng, kiêu căng, hoài nghi đang âm ỉ trong mọi người chờ dịp bùng lên và cấu kết với nhau.

277) Làm thế nào để bảo vệ tránh xa sự tấn công của “tinh thần thế gian” ?
* Ở đâu không có bác ái thì dục vọng và đam mê xác thịt sẽ ngự trị. Ngọn đuốc Đức Tin nếu không đốt bằng lửa Bác Ái sẽ không cháy sáng rực lâu dài. Thiếu Bác Ái sẽ không có nhân đức thực sự. Vì thế Legio phải tránh xa lời nói, việc làm trái với Đức Bác Ái. Phải làm cho các buổi họp thấm nhuần tinh thần cầu nguyện và giữ cho đầy đủ lòng đạo đức của Legio là cách tốt nhất để bảo vệ và tránh cuộc tấn công bất ngờ của “tinh thần thế gian”.

278) Để công việc không bị đình trệ, người trưởng phải làm gì ?
* Trưởng phải biết san sẽ trách nhiệm với các ủy viên và những hội viên tài năng khác.

279) Việc Curia xét sổ chi thu của các Praesidium theo hạn kỳ nhằm mục
đích gì ?

* Giúp các Praesidia nhận ra những chi tiêu sai lệch quy tắc, nhất là việc phân phát viện trợ vật chất.

280) Thông tín viên là ai? Quyền hạn và nhiệm vụ của họ ?
* Thông tín viên là hội viên hoạt động hoặc ủy viên, dành cho những hội đồng cấp trên.
* Nhiệm vụ: liên lạc, thăm viếng, giám sát đối với các hội đồng ở xứ.
* Dự các buổi họp hội đồng cấp cao, tham gia ý kiến, phúc trình công tác, nhưng không có quyền bầu cử trừ trường hợp thông tín viên là ủy viên hội đồng.

281) Quyền hạn của Concilium.
* Ban hành, tu chỉnh Thủ Bản, sữa chữa hiến pháp và quy luật Legio với sự ưng thuận của đại đa số các bộ phận Legio. Giải thích quy luật, khởi lập hay giải tán Praesidium và những hội đồng tùy thuộc ở bất cứ quốc gia nào. Ấn định quy tắc của Legio về mọi phương diện. Dàn xếp tất cả các sự tranh tụng và khiếu nại những gì liên quan đến sự thích thời và cách thi hành công tác Legio.

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Đức Mẹ Maria thường đốt cháy lên lửa yêu mến Thiên Chúa, phàm người tiếp cận Mẹ, yêu mến Mẹ, thì Mẹ cũng sẽ làm cho họ cháy lên lửa yêu mến Thiên Chúa như Mẹ vậy.- Thánh Bonaventura

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: