Chương 22 & 23 – Kinh Nguyện Của Legio & Những Kinh Không Thay Đổi

Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

Chương 22 – Thủ bản số lề 253
KINH NGUYỆN CỦA LEGIO

234) Kinh nguyện của Legio là kinh nào ? Cách đọc ?

* Là bản kinh Tessera mà người hội viên phải đọc trọn mỗi ngày và hội viên hoạt động đọc trong buổi họp theo đúng chương trỉnh buổi họp.
* Nếu đọc riêng không buộc theo thứ tự, có thể đọc từng phần. Nếu đọc một lần từ đầu chí cuối chỉ làm dấu Thánh Giá lúc đầu và cuối. Nếu đọc từng phần, làm dấu Thánh Giá ở đầu và cuối mỗi phần.

235) Thánh Alphonso Ligôriô nói gì về Đức Tin của Đức Maria ?

* Đức Tin của Đức Maria trổi xa Đức Tin của toàn thể nhân loại và các Thiên Thần họp lại.

Chương 23 – Thủ bản số lề 258
NHỮNG KINH KHÔNG THAY ĐỔI

236) Phải coi các kinh nguyện của Legio như cố định, phải hiểu thế nào ? Tại sao ?

* Phải hiểu kinh nguyện của Legio như cố định không được tự ý thay đổi, thêm bớt mà không hoặc chưa được thống nhất từ trung ương.
* Mọi sự thay đổi, thêm bớt chưa được thống nhất đều chứa đựng mầm chia rẽ trong hệ thống, làm suy yếu Legio.
* Sự thống nhất chặt chẽ trong kinh nguyện tượng trưng sự thống nhất hoàn toàn về tinh thần và tâm hồn, về kỷ luật và hành động.
* Không tự ý thêm bớt sửa chữa là thể hiện tinh thần kỷ luật, đòi hỏi sự hy sinh.

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Mặc dù tôi chỉ là người nhỏ nhất không chuyên làm những việc khác, nhưng chuyên làm việc yêu mến Thiên Chúa và hy sinh bản thân mình.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: