Hệ Thống Cố Định Legio trong đời sống tâm linh

          Để được chính thức đứng vào hàng ngũ hoạt động Legio. Người hội viên cần phải hứa tuân giữ kỷ luật “ Trông cậy Chúa, nhận con, dùng con và hôm nay  biến sự yếu  đuối của con thành sức mạnh. Con xin đứng vào hàng ngũ Legio và dám xin tuyên hứa trung thành phục vụ. Con xin hoàn toàn tuân kỷ luật. Kỷ luật liên kết con với đồng bạn. Tạo chúng con thành một đạo quân” ( TB Sl 170 – Chương 15 ).

Khi tuyên hứa là chúng ta hứa với Chúa Thánh Thần, bởi đó cho nên hội viên dù ở bất cứ cương vị nào cũng không thể phản bội. Kỷ luật trong Legio hết sức chặt chẽ và kỷ luật ấy được quy định trong một hệ thống gọi là Hệ Thống Cố Định “ Hội viên không có quyền thay đổi các quy luật hay cách thức thực hành. Hệ thống mô tả  đây là hệ thống của Legio. Mỗi thay đổi dù nhỏ bé đến đâu cũng không  tránh khỏi được biến đổi khác và không bao lâu tổ chức Legio chỉ còn là hữu danh vô thực. Một khi biết đơn vị nào thay đổi như vậy Legio sẽ không ngần ngại khai trừ đơn vị ấy dù họ đã thể hiện những công tác có giá trị” ( TB Sl 241 – Chương 20 ).

Thủ Bản quy định những điều không được phép thay đổi = Kinh nguyện không thay đổi “ Phải coi các kinh nguyện của Legio như cố định. Các lời cầu các Thánh cũng thế, không nên thêm bớt dù là thêm vị Thánh của nước mình, địa phương hoặc của riêng mình kể cả các sửa chữa hoặc thêm bớt  đang tranh luận” ( TB Sl  258) Chương 19 ). Về chương trình họp cũng không được thay đổi ( TB Sl 217 Chương 19 ). Đã gọi là quy luật  thì không được phép thay đổi dù chỉ là những chi tiết nhỏ bé chẳng hạn trong cách trưng dọn bàn thờ Đức Mẹ “ Mỗi phiên họp đều sắp đặt như nhau. Hội viên ngồi quanh chiếc bàn dài, đầu bàn dọn một bàn thờ nhỏ. Trên chiếc khăn trắng khổ rộng ta đặt  tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm ( Mẫu hay làm phép lạ ) cao độ sáu tấc, hai bên hai bình hoa tươi. Trước mặt tượng đặt hai chân đèn với nến sáng. Cành Vexillum được đặt trước tượng độ 15 phân và xê về bên phải cũng quãng chừng ấy” ( TB Sl 189 Chương 18 ) ).

Chẳng những Thủ Bản quy định những chi tiết buộc phải tuân theo mà còn hướng dẫn  cách thực hiện “ Nơi nào muốn tránh cơn gió thổi tắt ngọn nến có thể dùng bầu thuỷ tinh để giữ ngọn nến nhưng không nên che khuất thân cây nến” ( TB Sl 189 Chương 18 ).

Những chi tiết buộc  tuân theo ấy hết sức cụ thể, chẳng hạn chỉ được phép làm Dấu Thánh Giá lúc nào trong trường hợp nào…Cha linh giám hoặc trưởng  đọc Kinh Mân Côi chục thứ nhất, thứ ba và thứ năm, Ngoài những quy định  cụ thể chi tiết ấy ra Legio còn  có quy luật cẩn mật, luật thi hành công tác ít nhất hai giờ mỗi tuần, luật về bầu cử  trong các cấp Hội Đồng v.v…

Đề ra luật thì dĩ nhiên cũng phải có người chịu trách nhiệm và trách nhiệm ấy trước hết thuộc về người trưởng “ Trưởng phải nhớ mình là đại diện của Legio để áp dụng đường lối Legio đến từng chi tiết. Làm đại diện không đúng trách nhiệm tức là thất tín với Legio. Toà án quân sự trần gian gọi đây là tội phản quốc và can phạm phải bị kết án rất nặng nề” ( TB Sl 371 Chương 34 ).

Việc tuân giữ kỷ luật là trách nhiệm của người trưởng. Thế nhưng để thi hành nhiệm vụ này thì cần có sự lãnh đạo của các cấp Hội Đồng “ Thành lập các cấp Hội Đồng của Legio chính là để bảo vệ nguyên vẹn. Bằng mọi giá các Hội Đồng này phải trung thành với nhiệm vụ đã nhận lãnh “ Hệ thống Legio là một hệ thống đẹp đẽ nhất ( Đức Gioan XXIII ).

“ Ta phải nhận nguyên vẹn hay vứt bỏ tất cả: bớt đi chỉ sinh yếu nhược, cắt xén chỉ làm què quặt. Nếu nhận tất cả chỉ trừ một điểm thôi là vô ý thức vì điểm nào cũng như điểm nào, có nó mới nên trọn vẹn” ( Đức hồng y Newman – Khái luận về phát triển  – TB Sl 244 Chương 20 ).

Những ai không hiểu về Legio sẽ cho rằng hội đoàn  này quá ….cứng ngắc, bắt phải tuân thủ đến cả những chi tiết nhỏ nhặt. Thế nhưng Thủ Bản cho biết tất cả sáu vị Giáo Hoàng đều đã duyệt cuốn Thủ Bản và cho rằng không cần gì phải thay đổi. Chẳng những không thay đổi mà đức Thánh cha Gioan XXIII còn nói “ Hệ Thống Legio là hệ thống đẹp nhất”. Một khi các vị lãnh đạo tối cao của Giáo Hội  đã thấy không  có chi cần thay đổi Thủ Bản thì làm sao hội viên chúng ta  lại cứ thay đổi điều này điều kia ?

Sở dĩ có những vi phạm  kỷ luật Legio như hiện nay đang thấy theo tôi đó là vì người ta đã không nhận ra được con đường nên Thánh hết sức độc  đáo của Legio “ Theo ý Legio sự trọn lành của hội viên không dựa vào chỗ tự mãn vì những kết quả thực sự hay bề ngoài nhưng chỉ căn cứ vào lòng trung thành từng nét với phương pháp Legio. Hội viên Legio chỉ xứng đáng với danh xưng khi họ biết tuân phục quy chế” ( TB Sl 142 Chương 11 ).

Con đường trọn lành của Đức Ki Tô là biết vâng theo Thánh Ý Thiên Chúa “ Chẳng phải mỗi kẻ nói cùng Ta rằng = Lạy Chúa, lạy Chúa  mà vào được Nước Trời đâu nhưng chỉ những kẻ biết vâng theo Thánh Ý Cha Ta mà thôi. Trong ngày đó nhiều người sẽ nói cùng Ta rằng = Lạy Chúa, lạy Chúa chúng tôi há chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao ? Nhân danh Chúa mà đuổi quỷ sao và nhân danh Chúa mà làm nhiều việc quyền năng sao ? Khi ấy Ta sẽ công bố với họ rằng Ta chẳng hề biết các ngươi. Hãy lìa khỏi mặt Ta, hỡi những quân gian ác” ( Mt 7, 21 -23 ).

Tại sao những việc người đời cho là lớn lao cả thể như nói tiên tri, đuổi quỷ, làm phép lạ v.v.. nhưng đối với Chúa lại là những việc làm ác ? Lý do bởi vì tất cả những việc ấy người ta chỉ làm theo ý riêng mình chứ chẳng phải theo ý Chúa. Làm theo ý riêng mình tức còn thấy có “ Cái Tôi”. Tất cả những việc làm nào còn vì “ Cái Tôi” mà làm thì đối với Chúa đều là việc ác. Chính bởi làm vì : Cái Tôi” là ác thế nên  Chúa Giê Su mới nói những ai theo Ngài thì phải bỏ mình đi “ Ai muốn theo ta thì hãy từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo Ta” ( Mt 16, 24 ).

Đi đường trọn lành thì nhất định là phải bỏ “ Cái Tôi” tức bỏ ý riêng mình đi. Có hiểu như thế mới thấy  sự chí lý của Thủ Bản khi nói rằng đường  Trọn Lành là trung thành từng nét với phương pháp Legio. Chúng ta biết phương pháp Legio được bao hàm trong  một hệ thống cố định và hệ thống cố định này có thể được ví như cái khuôn đúc gạch. Để gọi là khuôn thì nó cần phải được…cố định ở cả ba chiều = Chiều dọc, chiều ngang và chiều cao. Một viên gạch được đúc theo một cái khuôn khổ như thế thì viên nào cũng phải giống viên nào. Các viên gạch cần được đúc hoàn toàn như nhau về kích cỡ như thế thì thợ mới xây nên bức tường được. Còn giả thử như chẳng viên nào giống viên nào thì làm sao thợ có thể xây ?

Nói đến khuôn đúc gạch để chúng ta dễ hình dung ra một cái khuôn khổ khác là chính Đức Maria. Chúng ta được mời gọi để nên giống như Đức Mẹ và để có  được sự…nên giống ấy  thì cố nhiên  cần phải nép mình vào trong khuôn khổ của Legio là Hệ Thống Cố Định.

Trung thành từng nét với phương pháp Legio xem ra có vẻ …quá dễ và người ta dường như xem thường. Thế nhưng không phải như vậy bởi như đã nói đây là con đường nên Thánh  hết sức độc đáo của Legio. Con đường nên Thánh này có mục đích để cho ta nên giống Đức Maria có nghĩa trở nên là Hình Ảnh của Ngài “ Khi hội viên trở thành hình ảnh sống động của Đức Maria, Legio mới thực sự xem mình là Legio  của Đức Maria cùng san sẻ sứ mạng, được bảo đảm cùng Người thắng trận. Legio đưa Đức Maria đến cho mọi người và không bao lâu Đức Mẹ sẽ soi  sáng  cho trí họ và làm cho lòng họ thêm nhiệt thành” ( TB Sl 37 Chương 6 ).

Chỉ khi nào trở nên hình ảnh sống động của Đức Maria, chúng ta mới có thể thực sự xem mình là Legio của  Đức Mẹ. Đây là điều người Legio cần phải xét  lại mình = Chúng ta có thực là Legio của Đức Mẹ hay là của ai khác ? Đức Maria cưu mang và sinh hạ Chúa Ki Tô chính là do bởi hai tiếng Xin Vâng. Còn người Legio, có dám  Xin Vâng tức tuân giữ kỷ luật để Chúa được sinh ra và lớn lên ở trong ta hay không ?

Mục đích gia nhập Legio là để nên giống Đức Maria và có nên giống như thế  chúng ta mới có thể làm việc của Ngài tức đưa Chúa đến cho toàn thể nhân loại “ Nhờ đó con có thể đưa Chúa Ki Tô đến với thế giới và những linh hồn cần đến Người nhờ Đức Maria là Mẹ Chúa. Như vậy những linh hồn ấy và con sau khi thắng trận được ngự trị đời đời cùng Đức Maria trong vinh quang Thiên Chúa Ba Ngôi” ( Kinh Tuyên Hứa – TB  Sl 169 Chương 15 ).

 

Phùng  Văn  Hoá

Related posts