Chỉ nhờ Đức Maria chúng ta mới có thể gặp gỡ các tâm hồn

Hội viên Legio vốn được gọi là quân binh, là chiến sĩ của Đức Mẹ. Đây quả là một vinh dự hết sức lớn lao dành cho những con người mang danh tông đồ trong thời đại cuối cùng này. Mặc dầu danh xưng Tông Đồ Giáo Dân mới chỉ được Giáo Hội chính thức nhìn nhận kể từ sau Công Đồng Vatican II có nghĩa cách nay chưa đầy năm mươi năm. Tuy nhiên nếu hiểu Tông Đồ là người theo Chúa, làm việc của Chúa thì Legio từ trong bản chất của mình đã là những con người như vậy. Để có thể nói được rằng từ trong bản chất Legio đã là Tông Đồ thì điều thiết yếu là cần phải biết lệ thuộc hoàn toàn vào Đức Maria, đúng như nhận định và tuyên bố của hồng y Riberi nguyên sứ thần Tòa Thánh tại Trung Hoa “ Legio Mariae là chính việc Tông Đồ đã được trình bày một cách hấp dẫn và quyến rũ, rất linh động có sức thu hút, một công cuộc như ý đức Pio XI mong muốn, hoàn toàn lệ thuộc Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, công cuộc đòi hỏi phẩm chất làm nền tảng cho hội viên, hơn nữa như điều kiện bó buộc để cho tổ chức có thể phát triển. Một công cuộc được củng cố và bảo vệ vừa bằng lời cầu nguyện và hy sinh vừa tổ chức chặt chẽ và cộng tác mật thiết với linh mục. Legio là một phép lạ của thời đại văn minh” ( TB chương 10 câu 123).

Quả thật Legio là phép lạ thời đại, thế nhưng điều ấy còn tùy ở điều kiện chúng ta có hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Mẹ hay không. Sự cần thiết lệ thuộc vào Đức Mẹ đã được Legio minh định cả trong cầu nguyện cũng như công tác. Cầu nguyện thì không được theo ý chỉ nào khác “ Không cho phép thêm vào Kinh Legio các ý chỉ đặc biệt vì các kinh này phải dâng kính Đức Mẹ Nữ Vương Legio, không được theo ý nào khác” ( TB chương 19 câu 231). Còn về công tác thì trong Huấn Dụ thường xuyên kỳ họp đầu tháng đã nói rất rõ “ Phải làm việc thiết thực và tích cực của Legio trong tinh thần đức tin và kết hợp với Đức Maria. Làm cách sao để con người của Chúa Kito lại được Đức Maria Mẹ Chúa viếng thăm…”

Có lệ thuộc tức kết hợp với Đức Mẹ thì Legio mới có thể trở thành phép lạ của thời đại, trái lại thì không. Tại sao sự kết hợp với Đức Maria lại vô cùng cần thiết như vậy ? Xin thưa là bởi đây chính là sự quan phòng của Thiên Chúa “ Từ nguyên thủy khi chưa có vũ trụ Đức Maria đã có trong ý tưởng của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là Đấng đầu tiên đã nói về Đức Mẹ và hoặch định cho Người một sứ mạng mà ai cũng phải công nhận là độc đáo” ( TB chương 39 Câu 449). Từ nguyên thủy trước tạo dựng vũ trụ Thiên Chúa đã hoặch định sứ mạng cho Đức Maria thông qua một Giao ước gọi là Giao ước hứa Ban Đấng Cứu Thế “ Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn = Ta sẽ làm cho mày cùng Người Nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi Người Nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày còn mày thì rình cắn gót chân Người” ( St 3, 15 ).

Đây chỉ là lời phán của Thiên Chúa với con rắn nhưng lại là lời hứa ban Đấng Cứu Thế bởi lẽ lời hứa ấy chỉ có thể thành tựu với lời Xin Vâng của Đức Maria “ Này tôi là tôi tá ĐCT, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” ( Lc 1, 38). Đức Maria trong sự quan phòng của Thiên Chúa, Ngài vừa là Người Nữ đạp giập đầu rắn lại vừa là Mẹ sinh Đấng Cứu Thế. Nói cách khác Đấng Cứu Thế chỉ có thể được sinh ra trong cuộc chiến cam go giữa Đức Maria với rắn Satan và cũng từ cuộc chiến ấy mà từng mỗi tín hữu chúng ta đều là con của Đức Mẹ, là anh em với Chúa Giesu. Một lần kia Đức Mẹ đã nói với Thánh Gietrude = Giesu Con rất dịu dàng của Mẹ không là con độc nhất ( Unigenitus ) nhưng thật là Con đầu lòng ( Primo genitus ) vì mẹ đã thụ thai Ngài đầu hết trong dạ. Nhưng sau Ngài, đúng hơn bởi Ngài, Mẹ đã thụ thai chúng con tất cả khi nhận chúng con làm con cái trong dạ đầy tình hiền mẫu Mẹ để chúng con nên anh em Ngài đồng thời là con của Mẹ” ( Mv Bernadot O.P – Mẹ trong đời tôi )

Từ khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, hết thảy chúng ta đều là Con của Đức Maria và là anh em của Chúa Giesu. Tuy nhiên trong tính chất làm con ấy, đó mới chỉ là “ Con” trong tiềm thể và để có thể là Người Con thực thụ tức “ Kẻ thừa tự của Thiên Chúa” ( Gl 4, 6 -7) thì nhất thiết cần phải trải qua cuộc chiến cam go với Satan “ Đứa lừa dối cả và thiên hạ” ( Kh 12, 8). Bởi lẽ Satan đã thành công trong việc cám dỗ nguyên tổ thế nên không một ai có thể chống cự lại mưu chước cám dỗ của tên lừa dối ấy nếu không có Đức Maria, Ngài vừa là Người Nữ đạp giập đầu rắn vừa là Người Mẹ vô cùng từ bi nhân hậu.

Chỉ Đức Maria với lời Xin Vâng mới có thể chiến đấu và chiến thắng kẻ thù nham hiểm Satan “ Lời Xin Vâng đã cáo chung thời đại cũ, khai mạc một thế giới mới ứng nghiệm các lời tiên tri, tạo khúc quanh lịch sử muôn đời. Ánh Sao Mai mới bắt đầu chiếu sáng báo tin Mặt Trời Công Chính sắp mọc lên. Câu “ Xin Vâng” đã làm được những việc siêu phàm, tạo lại đường liên lạc từ trời xuống đất để đưa nhân loại trở về Trời” ( Hettinger – TB chương 39 câu 453). Nếu Đức Maria do bởi biết Xin Vâng mà đã cưu mang sinh hạ Đấng Cứu Thế thì chúng ta trong vai trò Tông Đồ của Mẹ nhất định cũng phải biết hết lòng Xin Vâng trong lời cầu nguyện cũng như khi thi hành công tác thì mới có thể gặp gỡ các tâm hồn.

Phùng văn Hóa

Chuyên Mục: 2. Legio Mariae 

Làm việc cung kính Đức Mẹ Maria thì không kể lớn nhỏ, chỉ có một điều kiện cần phải làm, chính là không thiếu lòng bền chí.- Thánh John Berchmans

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: