Mật tuyển viện và những con số

WHĐ (09.03.2013) – Sau khi Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI từ nhiệm vào ngày 28-2 vừa qua, Hồng y đoàn đã nhóm họp các phiên Hội nghị chung từ ngày 4-3 và đã quyết định khai mạc Mật tuyển viện vào ngày 12-3 để bầu Giáo hoàng. Nhân dịp này, trang mạng Vatican Radio điểm lại các Mật tuyển viện trong lịch sử (từ năm 1740), do Tiến sĩ Donald Prudlo, Phó Giáo sư môn Lịch sử tại Đại học Jacksonville State, Alabama, thực hiện:

Năm 1740: Đức Giáo hoàng Bênêđictô XIV đắc cử (qua đời năm 1758)

– Có 51 cử tri. 4 hồng y qua đời trong khi họp Mật tuyển viện

– Là Mật tuyển viện dài nhất trong lịch sử: 181 ngày (từ 18-2 đến 17-8)

Năm 1758: Đức Giáo hoàng Clêmentê XIII đắc cử (qua đời năm 1769)

– Có 45 cử tri, 44 vòng bỏ phiếu

– Thời gian: 53 ngày (từ 15-5 đến 6-7)

Năm 1769: Đức Giáo hoàng Clêmentê XIV đắc cử (qua đời năm 1774)

– Có 46 cử tri

– Thời gian: 94 ngày (từ 15-2 đến 19-5)

Năm 1774-1775: Đức Giáo hoàng Piô VI đắc cử (qua đời năm 1799)

– Có 44 cử tri. 2 hồng y qua đời trong khi họp Mật tuyển viện

– Thời gian: 133 ngày (từ 5-10-1774 đến 15-2-1775)

Năm 1799-1800: Đức Giáo hoàng Piô VII đắc cử (qua đời năm 1823)

– Mật tuyển viện diễn ra tại Venitia, vì Roma bị chiếm đóng; đây là cuộc bầu giáo hoàng cuối cùng ở ngoài Roma

– Có 34 cử tri

– Thời gian: 105 ngày (từ 1-12-1799 đến 14-3-1800)

Năm 1823: Đức Giáo hoàng Lêô XII đắc cử (qua đời năm 1829)

– Có 49 cử tri

– Thời gian: 27 ngày (từ ngày 2 đến 28-9)

Năm 1829: Đức Giáo hoàng Piô VIII đắc cử (qua đời năm 1830)

– Có 50 cử tri

– Thời gian: 36 ngày (từ 24-2 đến 31-3)

Năm 1830-1831: Đức Giáo hoàng Grêgôriô XVI đắc cử (qua đời năm 1846)

– Là Mật tuyển viện cuối cùng mà vị tân giáo hoàng không phải là giám mục

– Có 45 cử tri

– Thời gian: 51 ngày (từ 14-12-1830 đến 2-2-1831)

Năm 1846: Đức Giáo hoàng Piô IX đắc cử (qua đời năm 1878)

– Là Mật tuyển viện đầu tiên có thời gian ngắn nhất

– Có 50 cử tri

– Thời gian: 3 ngày (từ 14 đến 16-6)

Năm 1878: Đức Giáo hoàng Lêô XIII đắc cử (qua đời năm 1903)

– Có 61 cử tri

– Thời gian: 3 ngày (từ 18 đến 20-2)

Năm 1903: Đức Giáo hoàng Piô X đắc cử (qua đời năm 1914)

– Là Mật tuyển viện cuối cùng áp dụng quyền ius exclusivae (phủ quyết). Và tân Giáo hoàng Piô X đã chính thức bãi bỏ quyền này

– Có 64 cử tri, 7 vòng bỏ phiếu

– Thời gian: 4 ngày (từ 31-7 đến 4-8)

Năm 1914: Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV đắc cử (qua đời năm 1922)

– 2 vị cử tri người Mỹ và 1 Canada không được tham dự vì đến trễ

– Hồng y người châu Mỹ Latinh đầu tiên tham dự

– Có 57 cử tri, 10 vòng bỏ phiếu

– Thời gian: 4 ngày (từ 31-8 đến 3-9)

Năm 1922: Đức Giáo hoàng Piô XI đắc cử (qua đời năm 1939)

– Một lần nữa, 2 vị cử tri người Mỹ và 1 Canada không được tham dự vì đến trễ. Sau Mật tuyển viện này, luật quy định các Hồng y có 15 ngày để đến Roma

– Có 53 cử tri, 14 vòng bỏ phiếu

– Thời gian: 5 ngày (từ 2 đến 6-2)

Năm 1939: Đức Giáo hoàng Piô XII đắc cử (qua đời năm 1958)

– Mật tuyển viện đầu tiên có Thượng phụ Nghi lễ Đông phương tham dự

– Có 62 cử tri, 3 vòng bỏ phiếu

– Thời gian: 2 ngày (từ 1 đến 2-3), là Mật tuyển viện ngắn nhất

Năm 1958: Đức Giáo hoàng Gioan XXIII đắc cử (qua đời năm 1963)

– Mật tuyển viện đầu tiên có các hồng y Trung Quốc, Ấn Độ và châu Phi tham dự

– Có 51 cử tri, 11 vòng bỏ phiếu

– Thời gian: 4 ngày (từ 25 đến 28-10)

Năm 1963: Đức Giáo hoàng Phaolô VI đắc cử (qua đời năm 1978)

– Có 80 cử tri, 6 vòng bỏ phiếu

– Thời gian: 3 ngày (từ 19 đến 21-6)

Năm 1978: (1) Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I đắc cử (qua đời năm 1978)

– Mật tuyển viện đầu tiên các hồng y trên 80 tuổi không được tham dự

– Có 111 cử tri, 4 vòng bỏ phiếu

– Thời gian: 2 ngày (từ 25 đến 26-8)

Năm 1978: (2) Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đắc cử (qua đời năm 2005)

– Có 111 cử tri, 8 vòng bỏ phiếu

– Thời gian: 3 ngày (từ 14 đến 16-10)

Năm 2005: Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đắc cử

– Có 115 cử tri (đông nhất, bằng số cử tri của Mật tuyển viện 2013)

– 4 vòng bỏ phiếu

– Thời gian: 2 ngày (từ 18 đến 19-4)

Năm 2013:

– Mật tuyển viện đầu tiên diễn ra trong Mùa Chay, kể từ năm 1829

– Có 115 cử tri

(Vatican Radio, 08-03-2013)

Minh Đức

Nguồn: WHĐ

Chuyên Mục: Giáo Hội 

Đức Mẹ Maria là Đấng tuyệt vời như thế, đến nỗi những hành vi của Mẹ đều trở thành mô phạm cho tất cả mọi người.- Thánh Ambrosius

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: