Đạo Công Giáo và … Tam điểm

          Ngày 11/6/2013 linh mục Pascal Vesin  43 tuổi thuộc giáo phận Annecy ( Pháp ) đã bị …treo chén vì hoạt động cho hội  quán ( Massonic  Lodge ) Grand Orient. Vị này tuyên bố rằng ông không coi việc theo Tam Điểm là chống Giáo Hội đồng thời cho rằng hành động của mình là biểu hiện sự tự do tuyệt đối về lương tâm Công giáo. Người Công giáo, hơn nữa lại là linh mục mà theo Tam Điểm thì rõ ràng là đã chống lại Giáo Hội  chứ còn gì nữa ? Tuy nhiên việc chống hay tại sao lại phải chống Tam Điểm đối với người Công giáo đó thực sự vẫn là một vấn đề không đơn giản.

Tam Điểm là một hội kín và hơn nữa nó còn là một tôn giáo với đầy đủ những hình thức lễ nghi “ Giáo hội Công giáo có nhiều khó khăn với Tam Điểm bởi vì nó thực sự là một tôn giáo riêng biệt. họ có đền thờ, bàn thờ luật đạo nghi lễ  thờ phượng, áo lễ, ngày lễ, một hệ thống phẩm trật, có nghi lễ nhập môn và mai táng, hứa hẹn phần thưởng đời đời cùng với  sự trừng phạt. Trong khi ở Mỹ hầu hết các hội viên Tam Điểm là Ki Tô Hữu cho nên một quyển Kinh Thánh thường được trưng bày trên bàn thờ của họ. Nhưng ở những nơi khác người Do Thái người hồi giáo hoặc tôn giáo ngoài Ki Tô giáo khác có thể được thu nhận và có thể sử dụng Sách Thánh riêng của mình. ở Pháp vào năm 1877 hội quán Grand Orient loại bỏ sự cần thiết phải tin vào Thiên Chúa hoặc sự bất tử của linh hồn do đó thừa nhận người vô thần  vào hội của họ. Những hội Tam Điểm vô thần này đang đặc biệt lan tràn ở các nước Châu Mỹ La Tinh” ( Nguồn Vietcatholic News – 12/8/2013 – Trần Mạnh Trác – Người Công giáo và Hội Tam Điểm ).

Nhận định về Tam Điểm chúng ta cần phân biệt thành hai dạng. Một dạng hữu thần và một dạng vô thần. Coi là hữu thần bởi Tam Điểm có những nghi lễ như vừa kể trên. Còn  vô thần là bởi nó không chấp nhận bất cứ  một thứ Thánh Thần nào mà duy chỉ có Lý Trí ( Duy Lý ). Mặc dầu có vẻ khác biệt thế nhưng thật sự ẩn sau nó vẫn  chỉ có một …Chúa là Sa Tan điều khiển.

Bởi lẽ Tam Điểm do Sa Tan điều khiển thế nên mục đích cuối cùng của nó là   triệt hạ Đạo Công giáo. Sự triệt hạ có thể thực hiện dưới hình thức  một thứ Tam Điểm hữu thần mang màu sắc tôn giáo “ Các  nghi lễ của họ làm sai lạc hoàn toàn những ý nghĩa của Ki Tô giáo. Thập giá được họ sử dụng làm một biểu tượng của thiên nhiên và sự sống đời đời chứ không phải là sự cứu chuộc của Chúa Ki Tô cho tội lỗi. Chữ INRI đối với Ki Tô Hữu là “ Jesus Nazarenus Rex Judaeorum tức là Chúa Giê Su thành Nazareth vua dân Do Thái. Nhưng với Tam Điểm nó lại có nghĩa là Igne Natura Renovatus Integra ( Ngọn lửa của thiên nhiên làm hồi sinh ngọn lửa thiêng của nhân loại cũng giống như mặt trời tái tạo thiên nhiên trong mùa xuân” ( Nguồn Vietcatholic News đã dẫn ).

Sự chống phá của Tam Điểm đối với Công giáo ở  chỗ nó thay  biểu tượng của thập giá là Chúa Giê Su Đấng Cứu Độ bằng ngọn lửa của thiên nhiên làm hồi xuân  tất cả. Không có Chúa Giê Su bị chết treo trên thập tự giá thì nhân loại không thể có Ơn Cứu Độ “ Ngoài sự đổ máu thì không thể có ơn tha thứ” ( Dt 9, 22 ).

Thay Chúa Giê Su chết treo trên thập giá bằng ngọn lửa của thiên nhiên. Đây là thâm ý của Tam Điểm và thâm ý này có mục đích là để phá đổ mạc khải của Đức Ki Tô về Đấng Cha. Sự phá đổ ấy đã được thực hiện bằng cách là thay thế  Đấng Cha do Đức Ki Tô mạc khải bằng Đấng  Thần Linh Tạo Hoá mà người Tam Điểm gọi là Kiến Trúc Sư vĩ đại của vũ trụ. “ James Anderson ( mất năm 1739 ). Là một đại sư phụ của Tam Điểm và cũng là một mục sư người Scotland đã viết cuốn Sách Hiến Pháp trong đó ông giả tạo ra một lịch sử của Tam Điểm  nay được gọi là lịch sử truyền thống. Người Tam Điểm ( Thợ Hồ ) cho rằng Thiên Chúa là một Kiến Trúc Sư vĩ đại đã thành lập ra hội ( Thợ Hồ ) Tam Điểm và những người như Adong và các tổ phụ là những khách hàng. Chúa Giê Su được liệt kê là Grand Master ( Đại Sư Phụ ) của Ki Tô giáo. Họ nhận rằng họ là những người đã dựng nên chiếc tàu của ông Noah, xây tháp Babel, xây các Kim Tự Tháp và đền thờ của vua Salomon” ( Nguồn Vietcatholic News đã dẫn ).

Suy cho cùng  người Tam Điểm  coi Thiên Chúa như là Kiến Trúc Sư vũ trụ  thì cũng chẳng có chi khác với quan niệm Đấng Tạo Hoá của người  Công giáo và phải chăng  chính vì sự…không khác ấy mà Giáo Hội đã không khỏi lúng túng trong việc phê  phán Tam Điểm ? “ Theo tinh thần của của CĐ Vatican II  khi việc sửa đổi giáo luật đang  được tiến hành, tinh thần thịnh thời lúc đó là Đối Thoại Đại Kết làm cho nhiều vị giám mục đặt câu hỏi là liệu Canon 2335 ( Tuyệt thông Tam Điểm ) còn có hiệu lực không ? Trả lời những câu hỏi như thế, một bức thư của đức hồng y Francis Seper tổng trưởng Thánh bộ Giáo Lý Đức Tin gửi tới tất cả các vị chủ tịch của các HĐGM ngày 18.7/1974 nói rằng Toà Thánh đã nhiều lần và đang tìm kiếm thông tin về các hoạt động hiện đại của Tam điểm nhằm chống lại Giáo Hội từ các giám  mục. Trong khi chờ đợi sự sửa đổi của Bộ Luật mới sẽ không có luật nào mới về vấn đề này. Tất cả các giáo luật thuộc về hình sự vẫn cần phải được hiểu đúng và cấm hàng giáo sĩ tu sĩ và các thành viên của các cơ sở dân sự của Giáo Hội  gia nhập Tam Điểm” ( Nguồn Vietcatholic News đã dẫn ).

Sở dĩ có sự lúng túng ấy là bởi một đàng Giáo Hội không  thấy có sự khác biệt nào với chủ trương Thiên Chúa như là Kiến Trúc Sư Vũ Trụ của Tam Điểm. Một đàng lại biết rõ âm mưu chống Công Giáo của hội này. Thật ra sự lúng túng của Giáo Hội trong việc kết án Tam Điểm là điều không mấy khó hiểu. Tại sao ? Bởi vì Tam điểm với ba tiêu chí Tự Do – Bình Đẳng – Bác Ái mà nó không ngừng rêu rao đã hấp dẫn được hầu hết các nhà lãnh đạo quốc gia, những danh nhân thế giới trước đây như Isaac Newton tổng thống Hoa kỳ Geoge Washinton, Benzamin Franklin, Theodore Rossevelt v.v… và ngày nay như Cabot Lodge, Henry Kissinger hai cha con tổng thống Bust, Obama vợ chồng Clinton, John Kerry v.v…

Sức cuốn hút và ảnh hưởng của Tam Điểm vẫn không ngừng gia tăng “ Cha Manuel Guerra Gomez tác giả của 25 cuốn sách  nói về các giáo phái và các chủ đề khác vừa mới xuất bản cuốn sách bằng tiếng Tây Ban Nha mang tựa đề “ Âm Mưu Của Tam Điểm”( la trama masonica ). Trong cuộc phỏng vấn  với hãng tin Zenit cha khẳng định = Cách thức của Tam Điểm vốn từ bản chất là vô thần bộc lộ ra một thứ học thuyết Tương Đối về lịch sử rồi từ đó họ cổ vũ Thuyết Tương Đối về văn hoá xã hội.

Thật hợp lý khi nghĩ rằng Tam Điểm cố gieo rắc và loan truyền những nguyên tắc theo ý thức hệ của họ là Thuyết Tương Đối, chủ nghĩa vô thần và thuyết Ngộ Đạo. Nếu trên chúng ta nói Tam Điểm trở thành một thế lực quốc tế về mọi ngành chính trị văn hoá khoa học…thì rõ rệt thế lực này hiện đang khống chế Quốc Hội Âu Châu. Người ta nghĩ tới 60% dân biểu Âu Châu thuộc Tam Điểm. Do đó thực chất mà nói tất cả những đề nghị liên quan tới các vấn đề gia đình, đạo đức sinh học vốn trái  ngược hẳn với  giáo huấn của Giáo hội, thậm chí trái ngược với cả luật tự nhiên đều được Quốc Hội Âu Châu thông qua” ( Nguồn  giaoxuvnparis.org – Bản Chất Của Tam Điểm Là Vô Thần ).

Điều nguy  hại nhất  Tam Điểm đã gây ra cho  tôn giáo nói chung và Đạo Công Giáo nói riêng  chính là ở nơi  Chủ Nghĩa Tương Đối ( Relativisme ). Với thuyết này  thì không có cái chi là tuyệt đối kể cả Thiên Chúa. Một khi đã không có tuyệt đối  thì đương nhiên cũng chẳng thể có con đường  về với Thiên Chúa Đấng là tuyệt đối. Tôn giáo cũng gọi là đạo tức con đường thực hiện tâm linh và con đường ấy không phải để dẫn đưa con người đến một nơi chốn nào đó trong thế giới hiện tượng sinh diệt này nhưng là trở về với Đấng Thiên Chúa Đấng chính là Bản Thể ( Subtance ) của mỗi người. Người Công Giáo nhờ  Đức Ki Tô có được Ơn Gọi  Trở Về  ấy “ Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh cũng như trong sự kêu gọi mình mà anh em đã được gọi đến một hy vọng một Chúa một đức tin một Phép Rửa một ĐCT là Cha mọi người Ngài vượt trên mọi người và ở trong mọi người” ( Eph 4, 4 -6).

Để có thể thực hiện được Ơn Gọi Trở Về ấy nhất định là phải có đức tin bởi đức tin là cánh cửa mở vào ĐẠO. Tuy nhiên cần xác định đó là đức tin nào, nếu không  Con Đường Trở Về ấy sẽ không thể thành tựu. Câu trả lời ở đây đó là  chúng ta cần xác tín nơi mạc khải của Đức Ki Tô “ Ngoài Cha không ai biết Con. Ngoài Con và người nào Con muốn mạc khải cũng không ai biết Cha” ( Lc 10, 22 ).

Biết Cha  tức là cái biết về Thực Tại Vô Phân Biệt. Thực Tại ấy Đức Ki Tô tuỳ từng đối tượng hay trường hợp khác nhau có khi Ngài gọi là Nước Trời có khi gọi là Đấng Cha. Tuy danh có khác nhưng vẫn chỉ là một thực tại nôi tại ở nơi mỗi người  bậc Thánh không tăng, kẻ phàm không giảm. Mặt khác Đức Ki Tô mạc khải về Đấng Cha cũng có nghĩa là Ngài cho chúng ta biết rằng ngoài đời sống hữu hạn sinh tử này còn có một đời sống vô hạn bất sinh bất diệt khác. Đời sống vô hạn ấy cũng chính là Sự Sống Đời Đời mà con người có thể có được do nơi nhận biết Thiên Chúa Đấng là Cha “ Hễ ai Cha đã ban cho Con thì Con ban cho  họ Sự Sống Đời Đời. Còn Sự Sống Đời Đời là nhận biết Cha tức Chân Thần Duy Nhất cùng Giê Su Ki Tô mà Cha đã sai đến” ( Ga 17, 2 -3 ).

Nhận biết Cha Đấng ở nơi mình hầu có được Sự Sống Đời Đời đó là ơn gọi của người Công Giáo. Sự nhận biết Cha ấy sẽ thật là khó nếu không có Đức Ki Tô dẫn đường chỉ lối. Mặc dầu vậy cũng chẳng có chi khó miễn là chúng ta biết thực hiện những lời truyền dạy của Đức Ki Tô. Đức Maria nói với các  người giúp việc “ Thầy bảo gì  các ngươi hãy cứ làm theo” (Ga 2, 5 )./.

Phùng  Văn  Hoá

Chuyên Mục: Giáo Hội 

Phương pháp tốt nhất để giữ đức ái chính là khiêm nhượng với nhau, tôn trọng nhau, nhìn người khác giống như bề trên của mình.- Thánh Ambrosius

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: