Phụ Lục II: Thánh Giuse

Sử sách không ghi, nhưng theo cổ truyền, Thánh Giuse về già lúc Chúa Giêsu lên ba mươi tuổi. Ngài lập gia đình lúc lên hai mươi hay hai mươi lăm. Ngài thọ chừng khoảng năm mươi lăm tuổi.

Ngài đeo đuổi một đời sống hoàn toàn công chính và thánh thiện, kết bằng một chuỗi hoa hy sinh nồng thắm. Ngài là vị tiên phong đã sống thác vì một lý tưởng :

Phụng sự Chúa Giêsu mấy năm sau, ông Gioan Tẩy Giả cũng theo một lý tưởng tương tự. Nhưng Thánh Giuse đã là vị tiên khởi trong đoàn binh Chúa Cứu Thế. Đời hy sinh và thánh thiện của Ngài hình như phát huy do khẩu hiệu :

Chúa cần phải lớn lên. Và tôi cần phải bé xuống

( Opoertet eum crescere ; me autem minui. Jo 3: 31 )

Để thực hành khẩu hiệu, Thánh Giuse có một chương trình. Chương trình đó Ngài phác họa chính ngày Thiên thần truyền lệnh Hỡi Giuse ! Chớ ngại lấy Mraria làm bạn.

Lời Thiên thần là ánh sáng, Thánh Giuse đọc thấy trong đó là một chương trình Vâng theo vâng một cách anh dũng, vâng theo trong hết mọi sự.

Không phải là cha đẻ của Hài Nhi, nhưng Ngài hiểu mình có bổn phận trông coi nuôi nấng, nên Ngài vui dạ vâng theo. Ngài sung sướng được đổ mồ hôi, cặm cụi suốt đời trong xưởng mộc, được hao mòn vì công việc, để Hài Nhi thêm mạnh thêm lớn. Hài Nhi cần có cơm ăn áo mặc, Ngài cần phải làm việc, làm việc luôn tay. Hài Nhi cần được an toàn, Ngài cần phải xông pha mạo hiểm, lúc trốn đi phương xa, khi trở về xứ sở, trọn đời Ngài đóng vai một bức tường kín, che giấu hoa Trinh tiết của Thánh Mẫu, và chức vụ Cứu Thế của Hài Nhi.

Ông Bossuet, đã ghi chép đời sống khiêm nhường và phục tùng của Thánh Giuse bằng những câu bất hủ Trong giáo hội có hai ngành ơn thiên triệu chính : Ơn thiên triệu của các môn đệ và ơn thiên triệu của Thánh Giuse. Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ cũng như tỏ mình ra cho Thánh Giuse, nhưng với những điều kiện khác nhau…..

Người tỏ mình ra cho các môn đệ để các ngài rao truyền trong khắp thế giới. Người tỏ mình ra cho Thánh Giuse để Ngài dìm đi và che giấu… Các môn đệ là ánh sáng giới thiệu Chúa Cứu Thế, còn Thánh Giuse là bức màn che khuất, thành ra cũng một Chúa Giêsu KiTô, mà các môn đệ có bổn phận tuyên giảng, còn Thánh Giuse có bổn phận ẩn nặc đi. ( Bossuet. Panegyrique de saint Joseph. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nhưng không bao lâu bức màn kia đã hết bổn phận, Chúa Giêsu đã lớn lên. Người đã là một hào quang cần phải đặt lên cao để soi sáng cho thế giới. Nên bức màn kia không cần nữa ; Thánh Giuse lui về. . . .

Đúng với lý tưởng khiêm nhường, tuân phục của đời Ngài, Ngài sẽ không được xem thấy phép lạ của Chúa Cứu Thế, cũng như sẽ không được nghe dân Do Thái hoan hô

Vạn tuế con vua Đavít

Nhưng ngày nay, trên chốn trời cao, Ngài đang chứng kiến cuộc truyền bá Phúc Âm của Chúa Cứu Thế khắp năm châu bốn biển, và đạo Phúc Âm càng lan rộng, thì loài người càng nhớ công đức của Ngài. Toàn thể Hội Thánh đã nhận Ngài là Quan Thầy, và tôn kính Ngài một cách đặc biệt.

Đó là phần thưởng xứng đáng để đền bù cuộc đời khiêm nhượng và hy sinh của Ngài một phần nào vậy.

Lm. Lâm Quang Trọng

Ai có thể yêu mến Đức Mẹ Maria đến chết, thì nhất định sẽ không mất đi ân sủng.- Thánh Bernardus

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: