Trèo Lên Cây Để Xem Ngài

Trên đường về Jêrusakem, Chúa Giêsu đi qua thành Giêricô. Lúc Ngài vào một phố có nhiều cây đẹp, dân chúng kéo nhau ra xem chật ních hai bên đường.

Trong số những người đi xem hôm ấy, có ông Giakêu là một nhà phú hộ, đứng đầu bọn thu thuế địa phương. Đã từ lâu ông ao ước được gặp Chúa. nên hôm ấy, ông tìm cách để được thấy Ngài. Nhưng làm thế nào được, vì ông thấp bé và dân chúng lại vây quanh Chúa rất đông ! Bí thế, ông phải trèo lên một cây sung ở bên vệ đường chờ đợi.

Mấy phút sau, Chúa đi ngang qua chỗ đó. Ngài ngước mắt lên nhìn ông mà phán:

-Giakêu ! hãy xuống mau. Hôm nay Ta sẽ lại nhà ông .

Ông Giakêu hơi hổ thẹn, vì thấy nhiều người cùng ngước mắt lên nhìn, nhưng ông cũng rất sung sướng được Chúa sắp đến thăm. Ông liền vội tuột xuống khỏi cây sung và vui vẻ chạy về nhà lo việc tiếp đón Chúa. Mấy giờ sau Chúa lại nhà, Chúa tỏ cử chỉ thân mật yêu thương. Nhưng nhiều người lại khó chịu về cử chỉ đó. Họ lẩm bẩm trách Chúa:

-Ngài vào nhà một người bất lương như thế đó !

Họ cho ông Giakêu là người bất lương, vì ông làm nghề thu thuế, một nghề dễ đưa người ta đến chỗ bất công và tàn bạo. Nhưng họ có biết đâu ông đã được Chúa cho ơn hối cải. Bởi thế Chúa đã không ngại đến nhà ông. Cũng bởi thế nữa, nên một lúc sau, ông đã khiêm tốn đứng thú lỗi trước mặt mọi người, và xin Chúa chứng nhận lòng hối lỗi của ông. Ông thưa với Ngài rằng:

-Lạy Thầy, này đây tôi xin bố thí những người nghèo khổ nửa phần tài sản của tôi. Và nếu tôi đã làm thiệt hại ai phần nào, tôi xin đền họ gấp bốn.

Tấm lòng thành thực biết nhận lỗi đó làm Chúa hài lòng. Ngài mỉm cười chúc phúc và ban lời tưởng lệ ông:

-Quả thực hôm nay ơn Cứu rỗi đã xuống trên nhà này. Giakêu đã xứng đáng là miêu duệ ông Abraham. Và quả thực Con Người đã đến tìm, cùng cứu vãn những cái đã mất.

(Người Do Thái đã coi ông Giakêu như một người ngoại giáo, một người tội lỗi. Nên những tiếng miêu duệ con cái ông Abraham quả có một ý nghĩa rất an ủi và vinh dự cho ông.)

Chuyên Mục: Quãng Đời Công Khai 

Đức Mẹ Maria là cái thang bắc lên trời, là cửa sổ tâm hồn và cũng là trung gian của người thế, bởi vì Mẹ đầy tràn ơn thánh sủng.- Thánh Laurence Giustiniani

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: