Tiên Tri Lửa

Một hôm đang dội nước cho dân, ông Gioan thấy tiến lại một người trạc ba mươi tuổi.

Người ẩn danh này xuống sông như mọi người khác. Ông Gioan đoán chừng đó là Giêsu. Người anh em họ mà song thân từng nhắc đến nhiều lần. Ông chỉ biết người đó có một sứ mạng cao cả, thế thôi. Nhưng thốt nhiên với ơn trên soi sáng, ông biết thêm người anh em họ mình chính là Chúa Cứu Thế, là tiên tri Lửa mà ông đã giảng cho dân. Ông liền kinh ngạc run người và cúi mình khiêm tốn :

–Đúng ra tôi phải đến xin Chúa rửa cho, mà Chúa lại đến cùng tôi ư ?

Quả nhiên. Người ẩn danh đó là Chúa Giêsu.

Nghe thiên hạ nô nức đi xem ông Gioan, như là một tiên tri xuất thế, mấy anh em họ Chúa cũng đi. Rồi một ngày nọ đẹp trời, chính Chúa Giêsu cũng xếp chàng đục vào rương, bảo cho thân mẫu biết sứ mệnh của mình đã bắt đầu, và ra đi…..

Ngài đến bãi cạn Bethania để chịu ông Gioan rửa. Nhưng ông Gioan lại khiêm tốn khước từ, nên Ngài phải an ủi và khuyến khích :

–Không sao ! Chúng ta hãy tự vinh vì được làm chu toàn việc công chính ( Việc công chính là vì vâng theo ý Chúa Cha, và chịu thay cho nhân loại tội lỗi. )

Không dám cưỡng nữa, ông Gioan liền giơ cánh tay run run lên và dìm Ngài xuống nước….

Chịu rửa xong, Chúa Giêsu lên khỏi nước. Ngài ngửa mặt lên trời cầu nguyện. . . .

Đưa mắt nhìn theo Ngài, ông Gioan thấy mây trên trời mở ra, và một chim câu từ trên đó xuông đậu trên đầu Ngài.

Đó là Chúa Thánh Thần hiển linh.

Và cùng lúc ấy có tiếng trên cao dội xuống :

Này con Ta yêu quí, đẹp ý Ta muôn phần

Đó là lễ phong vương cho Chúa Cứu Thế. Tiếng trên cao chỉ Đức Chúa Cha ; chim câu chỉ Chúa Thánh Thần ; và Người vừa chịu ông Gioan rửa chính là Ngôi Hai Nhập Thế. Ba Ngôi Thiên Chúa cùng hiện hữu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tỉnh giấc ngạc nhiên, ông Gioan không thấy Chúa Giêsu nữa, Ngài đã trà trộn vào dân chúng, và những người đến xin xin rửa vẫn tiếp tục xuống sông….. Ông Gioan phải rửa cho họ, nhưng tâm trí của ông đã bay theo người ẩn danh lúc nãy.

Lm. Lâm Quang Trọng

Anh nói anh tin, anh nên đi làm theo cái anh tin, đó mới là đức tin.- Thánh Augustinus

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: